7 hội thánh trong sách Khải Huyền

Theo Khải Huyền 1:11, trên đảo Bát-Mô của Thổ Nhĩnh Kì , Chúa Giêsu Kitô đã hướng dẫn sứ đồ Giăng trở trên đảo Bát Mô : “bảo rằng: “Hãy viết những điều con thấy vào một quyển sách và gửi cho bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Pẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi-a và Lao-đi-xê.

Bảy hội thánh được miêu tả trong Khải Huyền của sứ đồ Giăng ở đảo Bát-mô chính là bảy hội thánh ở Tiểu Á ( Thổ Nhĩnh Kì ) thời bấy giờ. Nó không chỉ dành riêng hội thánh ở Tiểu Á mà  còn mang tầm quan trong đối với các Cơ Đốc Nhân xuyên suốt hơn 2000 năm lịch sử. Bức thư là những sự dẫn dắt của Thiên Chúa với con dân của Ngài , khi đối chứng trực tiếp với lịch sự chúng ta sẽ thấy được sự ứng nghiệm của các lời tiên tri Kinh Thánh.

Những thiên thần mà các bức thư được viết cho ai? Họ có phải là những sinh vật trên trời theo đúng nghĩa đen không? Không, trong lời tiên tri của Kinh thánh, một thiên thần thường được tượng trưng cho “những sứ giả” của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, dân sự của Ngài trên đất. Bây giờ nếu bạn nghĩ về những bức thư này, có phải Chúa Giê-su bảo Giăng viết cho các thiên thần theo nghĩa đen không? Tất nhiên là không, Sứ đồ Giăng đang viết những lá thư này cho người của các hội thánh, và có thể trong trường hợp này, các thiên thần ám chỉ những người lãnh đạo / trưởng lão của những nhà thờ cụ thể này.

Thư gửi 7 hội thánh

Chúa Giê-su nói điều gì đó trong bốn trong bảy hội thánh cuối cùng, điều này chứng tỏ chúng ta đúng khi áp dụng những thời kỳ của hội thánh tiên tri này cho từng hội thánh trong bảy hội thánh. Đối với ba hội thánh đầu tiên, Chúa Giê-su không đề cập đến sự tái lâm, vì đây là những thời kỳ của giáo hội cách đây trở lại vào những thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên. Nhưng đến bốn phần cuối cùng, Ngài bắt đầu tập trung vào sự tái lâm của Ngài và sự gần gũi và khẩn cấp tăng dần theo từng hội thánh.

Thi-a-ti-rơ : cho tới chừng ta đến.

Sạt-đe : ta sẽ đến như kẻ trộm

Phi-la-đen-phi: Ta đến mau-kíp

Lao-đi-xê : Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ

Trả lời

.
.
.