Hội Thánh Sạt-đe

“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe rằng: Đây là lời phán của Đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời, và bảy ngôi sao: ‘Ta biết các công việc của con; con có tiếng là sống, nhưng lại là chết. Vậy,y tỉnh thức và làm cho vững những gì còn lại, tức là những gì gần chết, vì Ta không thấy các công việc của con là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời Ta. Hãy nhớ lại con đã nhận và nghe thế nào; hãy giữ lấy và ăn năn đi. Nếu con không tỉnh thức thì Ta sẽ đến như kẻ trộm; và con sẽ không biết giờ nào Ta thình lình đến với con.

Nhưng ở Sạt-đe, con còn có vài người chưa làm ô uế y phục mình; họ sẽ mặc áo trắng và đi với Ta, vì họ thật xứng đáng.Người nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy; Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự sống, và sẽ công bố tên người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.’” 

Sạt đe
Sạt đe

Thời kỳ Sardis của nhà thờ được cho là bắt đầu vào năm 1798 và đưa chúng ta đến phong trào Mùa Vọng vào giữa những năm 1800.

Khen ngợi Sạt-đe

vài người chưa làm ô uế y phục mình

  • Những người này sẽ bao gồm những nhà cải cách Tin lành vĩ đại ban đầu như Wycliffe và Luther,… những người sống với lẽ thật mới Chúa ban cho họ, họ đã sống theo những lẽ thật đó và phơi bày những sai lầm của La Mã. Cũng có những người sống theo đức tin và chân lý mà họ đã lãnh nhận. Họ không chỉ giải quyết cho những gì họ đã nhận được. Họ luôn tìm kiếm những lẽ thật mới, hàng ngày nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời.
  •  Điều đáng buồn là chỉ có “vài người ” trung thành với đức tin của họ, xem xét, tìm hiểu Kinh Thánh một cách kỹ càng để tìm hiểu lẽ thật.

Chê trách Sạt-đe

con có tiếng là sống, nhưng lại là chết:

  • các giáo hội thánh Tin Lành được cung cấp những lẽ thật quý báu. Nhưng khi thoát ra khỏi Công Giáo họ lại có những giáo sỹ Dòng Tên vào ngăn cấm sự phát triển lẽ thật che dấu các lẽ thật của Chúa.

hãy tỉnh thức và làm cho vững những gì còn lại, tức là những gì gần chết

  • Hội Thánh giữ những “LẼ THẬT” mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ và hãy củng cố những điều còn tồn tại, tìm kiếm những lẽ thật mới.

hãy nhớ lại con đã nhận và nghe thế nào

  • Ban đầu thì họ rất hào hứng nghe theo ” LẼ THẬT” nhưng rồi họ dần dần lạnh nhạt và không hào hứng nghe theo nữa, không đi tìm kiếm lẽ thật của Chúa nữa.

không thấy các công việc của con là trọn vẹn:

  • mặc dù những năm đầu tiên của đạo Tin lành đã hứa hẹn rất nhiều về việc từ bỏ sai lầm của Công Giáo La Mã nhưng cuối cùng họ chẳng làm được việc chi hết
  • Họ cảm thấy đủ với lượng lẽ thật ít ỏi mà họ có được..lòng nhiệt thành của họ không đủ lớn ban đầu đó suy yếu và gần như chết.

Lịch sử của Sạt-đe

Sạt-đe là “một trong những thành phố lâu đời nhất và quan trọng nhất của Tiểu Á, và cho đến năm 549 trước Công nguyên, là thủ đô của vương quốc Lydia. Nó đứng trên sườn phía bắc của Mt. Tmolus; thành cổ của nó chiếm một trong những đỉnh núi. Tại căn cứ, dòng sông Pactolus chảy qua, đóng vai trò như một con hào, khiến thành phố thực tế là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, do không quan sát, thành cổ đã được mở rộng thành công vào năm 549 trước Công nguyên bởi một người lính Median, và vào năm 218 bởi một người Crete (so sánh Khải huyền 3:2, Khải huyền 3:3 )” ( International Standard Bible Encyclopedia , 1939, “ Sạt-đe”).

Động đất thường xảy ra ở vùng này trên thế giới, và vào năm 17 sau Công nguyên, thành phố đã bị phá hủy bởi một trận động đất như vậy. Hoàng đế La Mã Tiberius “đã nộp thuế cho dân chúng và xây dựng lại thành phố, và để vinh danh ông, công dân của thành phố đó và các thành phố lân cận đã dựng lên một tượng đài lớn, nhưng Sạt-đe không bao giờ lấy lại được tầm quan trọng trước đây của nó (so sánh Khải huyền 3:12)” ( ibid .).

Một ngôi làng nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ tên là Sert hiện nằm giữa những tàn tích cổ xưa. Phần còn lại chính của thành phố cổ là ba bức tường bao quanh ngọn đồi trên đó có thành cổ và hai cột thẳng đứng từ đền thờ Cybele.

.
.
.