Phép Báp-têm và ăn năn

Báp têm được nhắc đi nhắc lại 97 lần trong Kinh Thánh như vậy đây là một nghi thức rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi Cơ Đốc Nhân.

Phép Báp-tem bằng nước là gì?

Báp têm là phép trầm mình trong nước và ngoi lên khỏi mặt nước. Nghi thức này thường được thực hiện ở nơi có nguồn nước lớn. Để xác nhận một Cơ Đốc Nhân đã sẵn sàng đầu phục Chúa (Công vụ 8:36-40.)

Cách thức làm Phép Báp-têm

Trong những ngày ấy, Đức Chúa Jêsus từ thành Na-xa-rét thuộc miền Ga-li-lê đến, và được Giăng làm báp-têm dưới sông Giô-đanh. Khi vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra, và Thánh Linh tựa như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài.” 

Hiện nay các tôn giáo sáng chế ra rất nhiểu phương pháp báp tem nhau như: Đặt tay lên đầu, vảy nước lên người, 

Báp Têm
Báp Têm

Ý nghĩa của phép Báp têm rửa tội

“Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.” – Rô-ma 6: 4-6 

Phép Báp Têm tượng trưng cho sự giao ước tin Chúa hợp nhất với Đấng Christ trong sự chết, sự mai táng và sự phục sinh của Ngài. 

  • Trong phép báp têm, đôi mắt được nhắm lại và ngừng thở như khi chết- Nghĩa là chúng ta chấp nhận chết đi con người cũ của mình, đồng chết với Đấng Christ 
  • Sau đó, chôn trong nước và phục sinh từ mồ chôn trong nước để có một cuộc sống mới trong Đấng Christ.- Chúng ta đồng bị chôn cùng Đấng Christ. Chúng ta phải chết con người cũ vì tội lỗi trong quá khứ của chúng ta.
  •  Khi nhô lên khỏi mặt nước, mắt mở ra và người tin Chúa bắt đầu thở lại- tượng trưng cho sự sống lại – Chúng ta được đồng sống lại cùng Đấng Christ và chúng ta được trở nên con người mới khác với trước.

Trong ba hành vi này, tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta đều có thể thực hiện được. Để giữ cho ba hành vi quan trọng này tồn tại trong tâm trí của các Cơ đốc nhân cho đến cuối thời kỳ, Chúa đã thiết lập phép báp têm bằng cách ngâm mình như một sự tưởng niệm.

Làm Báp tem nhân danh ai?

  •  Chúa Giê-xu dạy làm phép báp-tem

“Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ” – Ma-thi-ơ 28:19

  •  Các sứ đồ dạy làm phép báp-tem

“Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Jêsus”  – Công-vụ 19:5

“Vì Đức Thánh-Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhân danh Đức Chúa Jêsus mà chịu phép báp-têm thôi.” – Công-vụ 8:16

“Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối-cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban-cho Đức Thánh-Linh.” – Công-vụ 2:38

Liệu rằng các sứ đồ có làm sai lời dạy của Chúa Giê-xu. Hoàn toàn là không phải vì mọi quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giê-su làm đại diện rồi thành ra chúng ta chỉ cẩn làm phép báp tem trong danh Đưc Chúa Giê-su thôi.

Trả lời

.
.
.