Chúa tái lâm

Chúa tái lâm là một sự kiện được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các lời tiên tri ở Cựu Ước và Tân Ước chỉ ra sự tái lâm của Đấng Christ như một sự kiện quan trọng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Đấng Christ tái lâm
Đấng Christ tái lâm

Tái lâm là gì?

Tái lâm là một lời tiên tri trong Kinh Thánh liên quan đến sự trở lại của Chúa Giêsu trong tương lai sau khi Ngài “đến lần đầu tiên” và ra đi cách đây hai ngàn năm.

Tiến trình Chúa tái lâm

“Liền có chớp nhoáng, sấm sét vang rền và động đất dữ dội. Trong lịch sử loài người, chưa hề có trận động đất nào dữ dội, lớn lao đến thế.” – Khải Huyền 16:18

“Tôi xem thấy ruộng tốt đã trở nên đồng vắng, hết thảy các thành đều bị hủy-phá trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi cơn nóng giận của Ngài.Tôi đã nhìn thấy, và, nơi có nhiều hoa trái [là] một vùng đất hoang vu, và tất cả các thành phố ở đó đã bị phá hủy bởi sự hiện diện của CHÚA, [và] bởi sự tức giận dữ dội của Ngài.” – Giê-rê-mi 4:26

“Nầy, Đức Giê-hô-va làm cho đất trống-không và hoang-vu; Ngài lật-đổ mặt đất và làm tan lạc dân-cư. Trên đất sẽ đều trống-không và hoang-vu cả; vì Đức Giê-hô-va đã phán lời ấy.” – Ê-sai 24: 1, 3 .

Trái đất sẽ bị chấn động bởi một trận động đất lớn khi Chúa đến. Trận động đất này sẽ có sức tàn phá khủng khiếp đến nỗi nó sẽ khiến thế giới rơi vào tình trạng hủy diệt hoàn toàn.

Ngày Chúa tái lâm

‘Hãy nghe lời ví-dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa.Ma-thi-ơ 24:32-33 

Kinh thánh miêu tả rất cụ thể và rõ ràng về điểm này. Hầu như tất cả các dấu hiệu đã được thực hiện. Chúng ta không thể biết ngày và giờ Đấng Christ trở lại ( Ma-thi-ơ 24:36 ), nhưng chúng ta có thể biết rằng sự tái lâm của Ngài đã gần kề. Đức Chúa Trời đã hứa sẽ hoàn thành mọi việc rất nhanh chóng ngay bây giờ ( Rô-ma 9:28 ). Đấng Christ sẽ sớm trở lại trái đất này cho dân Ngài.

Khi nào Chúa Tái Lâm

” vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng: Bình-hòa và yên-ổn, thì tai-họa thình-lình vụt đến, như sự đau-đớn xảy đến cho người đàn-bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối-tăm, nên nỗi ngày đó đến thình-lình cho anh em như kẻ trộm.”  1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 2–4 

“Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn-năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh-thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình-lình “ Khải-huyền 3:3

Sự nhấn mạnh của phân đoạn này là về sự đột ngột trong ngày của Chúa. Nó đến như một tên trộm chỉ dành cho những người không chuẩn bị, không phải cho những người chuẩn bị – những người được gọi là “anh em”. Chúng ta cần phải đề phòng, kẻo nó đến như kẻ trộm với chúng ta. ”Vì vậy, hãy nhớ rằng bạn đã nhận và nghe, nhịn ăn và ăn năn như thế nào.

Chúa tái lâm 

Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đang ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. ” (Công vụ 1: 9-11)

Chúa Giêsu sẽ ngự trên mây trời mà xuống với quyền năng và vinh hiển cao cả bằng xương bằng thịt theo nghĩa đen. (Lu-ca 24: 36–43, 50, 51)

Tất cả các thiên sứ trên trời sẽ đến với Chúa Giê-xu khi Ngài tái lâm. Chúa Giê-su sẽ sai các thiên sứ của Ngài ra, và họ sẽ nhanh chóng tập hợp tất cả những người công chính lại để chuẩn bị cho chuyến trở về Thiên Đàng.

Mục đích sự trở lại của Chúa

” Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.” Khảihuyền 22:12

“Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” Giăng 14:3 

 Chúa Giê-xu sẽ trở lại trái đất này để cứu dân Ngài, như Ngài đã hứa, và đưa họ đến nơi mà Ngài đã chuẩn bị cho họ.

Câu hỏi về Chúa Tái Lâm

Bảy dấu hiệu trước Chúa tái lâm?
  • Chiến tranh và loạn lạc liên tiếp

Lu-ca 21: 9…”Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giã loạn lạc, thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước; nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu.”

Ứng nghiệm:Các cuộc chiến và các cuộc tấn công khủng bố đang ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Chỉ khi Chúa Giê-su mới chấm dứt nỗi đau và sự hủy diệt.

  • Bất ổn, sợ hãi và biến động

Luca 21:26…”Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động.”

Ứng nghiệm: Chúng ta đang sống những năm tháng cùng của trái đất. Đấng Christ đã tiên báo trước điều đó. Điều đó chứng tỏ rằng ngày tái lâm của Chúa Giê-xu đang đến rất gần. tất cả chúng ta đều biết rằng thế giới sẽ sớm đến ngày tận diệt.

  • Kiến thức gia tăng

Đa-ni-ên 12: 4…”Còn như ngươi, hỡi Đa-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những lời nầy, và hãy đóng ấn sách nầy cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên.”

Ứng nghiệm: kiến thức của loài người ngày một gia tăng trong những năm gần đây trên tất cả các lĩnh vực khoa học, thiên văn, y học….Thậm chí tất cả các nhà thần học phải thừa nhận rằng điều đó là chính xác.

  • Nhạo báng và hoài nghi tôn giáo

2 Ti-mô-thê 4: 3 , 4…”Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình,bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.”

Ngày này không khó để thấy được những điều này. Thậm chí họ phải thừa nhận rằng những giáo lý học áp dụng hoàn toàn không có trong Kinh Thánh.

Suy thoái đạo đức, tâm linh

2 Ti-mô-thê 3:1-5…”Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.”

Hiện thực: Đạo đức con người ngày càng suy tồi.Mọi người mọi tầng lớp đều suy đồi đạo đức một cách nghiêm trọng. Con người ngày càng chìm ngập trong bóng đêm của tội lỗi. Xa cách với Đức Chúa Trời Giê-hô-va và Đấng Christ. Tất cả những sự suy thoái đạo đức trên thì đều có trong thời đại cuối cùng này.

  • F. Khao khát sự khoái lạc

2 Ti-mô-thê 3:1-5…”Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.”

Con người đã đến lúc phát điên về sự sung sướng. Chỉ có số ít người đến nhà thờ học lời Chúa trong khi có hàng ngàn nhà hàng Karaoke, quán Bar…Cả thế gian để dành tiền bạc và thời gian cho những thú vui vô bổ trên tivi, điện ảnh, giải trí.

  • Gia tăng tội phạm đẫm máu và bạo lực

Ma-thi-ơ 24:12…”Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.”

2 Ti-mô-thê 3:13…”Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.”

Ứng nghiệm: Tội phạm khủng bố ngày càng gia tăng với tốc độ chóng mặt. Mỗi khi chúng ta đi ra đường cần luôn luôn phải cảnh giác và thận trọng.

  • H. Thiên tai và Biến động

Lu-ca 21:11…” sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời.”
Ứng nghiệm: Động đất , lốc xoáy, lũ lụt đang xảy ra như chưa bao giờ xảy ra. Hàng ngàn người chết vì đói và bệnh tật, thiếu nước và sự chăm sóc đến sưc khỏe – tất cả những dấu hiệu đó cho thấy chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của Trái Đất.

  • Sứ điệp của Đức Chúa Trời được giao giảng

Ma-thi-ơ 24:14 …”Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”
Ứng nghiệm: Thông điệp về sứ điệp cuối cùng về sự tái lâm của Đấng Christ đã và đang được rao truyền khắp thế gian. Trước khi Chúa Giê-su tái lâm thì mọi người mọi dân tộc đều sẽ được cảnh báo về sự tái lâm của Người.

  • Học thuyết tâm linh lừa dối tràn lan

1 Ti-mô-thê 4:1…”Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ”

Ứng nghiệm: Cả thế gian như đắm chìm đi tìm kiếm lời khuyên của các nhà tâm linh học, và nhiều kẻ làm ma thuật mà chẳng đi tìm kiếm “LẼ THẬT” của Đức Chúa Trời. Ma thuật , phép lạ lan tràn vào các nhà thờ Cơ Đốc, đó như là một sự phỉ báng lời Chúa.

Gia-cơ 5:4 …”Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan, và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh.”

 
Chúa tái lâm mấy lần?

Chúa Giê-su chỉ tái lâm một lần duy nhất mà thôi!

Quan điểm sai lầm về Chúa Tái Lâm

Đức Chúa Trời tái lâm?

Đức Chúa Trời không tái lâm đâu! Sự thực là Đấng Christ mới tái lâm.

Trả lời

.
.
.