10 điều răn của Chúa trong Kinh Thánh

10 điều răn là những những điều răn của Chúa tốt đẹp nhất mà Đức Chúa Trời ban cho loài người, hầu cho ai vâng giữ điều răn và luật pháp của Chúa được phước lành và bình an.

Kinh mười điều răn là gì ?

10 điều răn những giáo lý mà Đức Chúa Trời đã phán thông qua Môi-se tại núi Sinai và được khắc vào hai phiến đá.. Văn bản của Mười Điều Răn xuất hiện hai lần trong Kinh Thánh tiếng Do Thái

Nguồn gốc của 10 điều răn 

 10 Điều Răn đã được giao truyền từ buổi Sáng Thế trước khi Đức Chúa Trời ban cho Môi-se thì đã có mười điều răn rồi. Tất cả những điều răn này đã được đặt trong lòng của mỗi người nhưng chưa có văn bản chính thức.

Điều răn thứ nhất Sáng thế ký 35: 2
Điều răn thứ hai Sáng thế ký 35: 4
Điều răn thứ ba Gióp 1: 5
Điều răn thứ tư Sáng thế ký 2: 3
Điều răn thứ năm Sáng thế ký 28: 6-7
Điều răn thứ sáu Sáng thế ký 4: 6-8
Điều răn thứ báy Sáng thế ký 39: 7-9
Điều răn thứ tám Sáng thế ký 30:33
Điều răn thứ chín Gióp 31: 5-6
Điều răn thứ mười Gióp 31: 9, 11

Khi Đức Chúa Trời ban cho Môi-se những tấm bia đá trên đó Ngài đã khắc10 Điều Răn lên 2 bảng đá trên Núi Sinai.Đức Chúa Trời chỉ đơn thuần là hệ thống hóa những gì Ngài đã giao truyền từ rất lâu trước đó và những gì đã được truyền miệng trước thời điểm đó.

Khi Đức Chúa Trời ban cho Môi-se những tấm bia đá trên đó Ngài đã khắc10 Điều Răn lên 2 bảng đá trên Núi Sinai.Đức Chúa Trời chỉ đơn thuần là hệ thống hóa những gì Ngài đã giao truyền từ rất lâu trước đó và những gì đã được truyền miệng trước thời điểm đó.

Bảng luật pháp 10 điều răn do Đức Chúa Trời phán thông qua Môi-se
Bảng luật pháp 10 điều răn do Đức Chúa Trời phán thông qua Môi-se
 

Tầm quan trọng của mười điều răn 

Chúa Giê-xu đến thế gian phải để phá luật pháp mà đến thế gian để làm hoàn thành luật pháp ở mức độ cao hơn.

Bia đá mười điều răn
Bia đá mười điều răn

Cơ đốc nhân cần giữ mười điều răn ?

Khải Huyền 14:12 VIE2010. “Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là

người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.”

CỰU ƯỚC TÂN ƯỚC
Sáng-thế Ký 26: 4-5 Ma-thi-ơ 5:19
Xuất Ê-díp-tô Ký 16:28 : Ma-thi-ơ 19:17
Xuất Ê-díp-tô Ký 20: 6 Giăng 14:15
Thi-thiên 119: 47 Giăng 15:10
Thi-thiên 119: 47 1 Cô-rinh-tô 7:19
Thi-thiên 119: 172 1 Giăng 2: 3
Châm ngôn 7: 2 1 Giăng 5: 2-3
Truyền đạo 12:13 2 Giăng 1: 6
Đa-ni-ên 9: 4 Khải Huyền 14:12
  Khải Huyền 22:14

Điều răn của Đức Chúa Trời có hiệu lực từ Cựu Ước sang đến tận Tân Ước. Chúng ta là những Cơ Đốc Nhân cần vâng giữ điều răn của Thiên Chúa.

10 điều răn đức chúa trời có phải gắng nặng

Chúa Quyển sách luật-pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may-mắn trong con đường mình, và mới được phước.

Nếu chúng ta cần thận làm theo các điều răn của Chúa thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, ban cho chúng ta sự may mắn trong cuộc sống.

Vì ách của Chúa Giê-su thì êm ái và gánh của Chúa thì nhẹ nhàng hơn bất cứ một vị thần nào khác. Ấy vậy mà ngày này các giáo hội đã tuyên truyền những giáo lý sai lệch rằng những điều răn của Chúa thực là gánh nặng để chia rẽ chính chúng ta với Đức Chúa Trời.

Ý nghĩa 10 điều răn của chúa

1. Trước mặt ta ngươi có các thần khác

Giải thích: Chúng ta có còn cần điều răn này nữa không? Chúng tôi chắc chắn làm được. Bất cứ điều gì giữ vị trí tối cao trong cuộc sống của một người đều là một vị thần.

Thiên Chúa Ba Ngôi cũng không có trong Kinh Thánh
Thiên Chúa Ba Ngôi cũng không có trong Kinh Thánh

2. Ngươi chớ làm tượng trạm nào cho mình

Giải thích : Điều răn này có gì sai không? Hàng triệu người trên thế giới cần nghe điều răn này. Chúa Giê-su đã nói trong Giăng 4:24, “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng”.

Tất cả các hình ảnh đại diện cho Chúa thật hoặc các vị thần giả nhằm mục đích thờ cúng đều bị cấm. Một hình tượng thần tượng hạ thấp Thiên Chúa và hạ thấp con người. Sự ghen tị của Thiên Chúa đối với các thần giả chỉ là tình yêu vô hạn không có đối thủ trong tình cảm của trái tim chúng ta.

Đức Chúa Trời cầm làm tượng trạm kể cả là tượng Chúa
Đức Chúa Trời cầm làm tượng trạm kể cả là tượng Chúa

3. Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời người mà làm chơi

Giải thích: Phải chăng thế giới đã tiến bộ đến mức chúng ta không cần đến điều răn này nữa? Mọi lời tục tĩu đã chấm dứt chưa? Có phải đàn ông – đàn bà và trẻ em – đã ngừng gọi tên Chúa một cách vô ích? Cuối cùng họ đã học được cách tôn vinh thánh danh của Đấng Cứu Thế chưa?

Có bao nhiêu triệu người vi phạm điều răn này mỗi ngày! Và có bao nhiêu người làm được điều tương tự với tiếng lóng thông thường! Chúng ta hãy nhớ những gì Chúa Giêsu đã nói với một số người ăn nói bất cẩn vào thời của Ngài.

Ma-thi-ơ 12:36, 37 chép: “Nhưng ta nói cùng các ngươi, mọi lời tầm phào mà người ta nói ra đều sẽ khai trình trong ngày phán xét. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng công chính, và bởi lời nói mà ngươi sẽ bị kết án.”

4. Hãy nhớ ngày nghỉ đăng làm nên ngày thánh

Giải thích: Dường như chúng ta luôn bận rộn và cần được nghỉ ngơi về thể chất cũng như tinh thần. Chúng ta cần ngày Sabát nếu không Chúa đã không tạo ra ngày đó cho chúng ta. Chúa Giê-su nói rằng ngày đó “được tạo ra cho con người” và chính Ngài là Chúa của ngày Sa-bát (Mác 2:27, 28).

Ngày Sabát là ngày tưởng niệm công trình sáng tạo của Ngài và cũng là phép thử về sự sẵn lòng của con người trong việc thừa nhận lời tuyên bố đầu tiên của Đấng Tạo Hóa đối với thời đại của mình. Dù chúng ta ở đâu và dù chúng ta có coi ngày thánh của Chúa hay không thì điều răn vẫn còn đó. Bạn có nhận ra và quan sát nó trong nhà của bạn không?

Hãy tưởng nhớ đến Đức Chúa Trời bằng việc giữ ngày Sa-bát thứ Bảy
Hãy tưởng nhớ đến Đức Chúa Trời bằng việc giữ ngày Sa-bát thứ Bảy

5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi

Giải thích: Trong Ê-phê-sô 6:2, sứ đồ Phao-lô nói rằng đây là “điều răn thứ nhất kèm theo lời hứa” và Đức Chúa Trời sẽ không rút lại lời hứa của Ngài. Con cái nợ cha mẹ tình yêu thương, sự vâng lời, sự tôn trọng và sự giúp đỡ.

Hãy nghĩ đến niềm hạnh phúc mà việc tuân theo lệnh truyền này sẽ mang lại cho hàng ngàn gia đình ngày nay! Khi đó ngày nào cũng sẽ là Ngày của Mẹ và ngày nào cũng sẽ là Ngày của Cha. Vì thế hãy “tôn kính cha mẹ”. Không vâng lời cha mẹ là một trong những dấu hiệu đáng ngại của ngày sau rốt, theo 2 Ti-mô-thê 3:1, 2.

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi
Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi

6. Ngươi chớ giết người

Giải thích: Đây là điều răn ngắn nhất, ít hơn điều răn thứ tám một chữ. (Lưu ý: theo Phiên bản King James.) Đức Chúa Trời cấm giết người, tước đoạt mạng sống con người một cách trái pháp luật để trả thù riêng tư hoặc cách khác.

Bạn có biết rằng có hàng ngàn người đã vi phạm điều răn này đang sống rộng rãi trên đất nước này. Và xét theo những ghi chép trong quá khứ, hàng nghìn người sẽ chết dưới tay kẻ khác.

Tội phạm đã trở thành mối đe dọa lớn cho nền văn minh. Từ tiếng rên rỉ đầu tiên của Abel cho đến lời cầu nguyện cuối cùng trên đoạn đầu đài, điều răn này vang dội vào lòng con người: “Ngươi chớ giết người”.

7. Người chớ phạm tội tà dâm

Giải thích: Ngày nay chúng ta có cần quan tâm nhiều hơn đến sự thiêng liêng của gia đình không? Chúng ta có cần thành thật tuân theo lời thề hôn nhân không? Chúng ta có cần thêm những người chồng, người vợ thật sự với nhau không? Câu trả lời là gì? Bạn biết câu trả lời. Đó là CÓ! Một ngàn lần có!

Trong Lu-ca 17:30, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta đã tiên đoán rằng tình trạng đạo đức giống như Sô-đôm sẽ xảy ra trước khi Ngài trở lại trái đất này. Bây giờ là lúc mọi gia đình Cơ-đốc phải nêu gương về lối sống đúng đắn.

Hãy nhớ rằng, bạn không thể viết TỘI LỖI bằng chữ lớn nếu không có luật pháp của Đức Chúa Trời. Điều răn thứ bảy này phải có hiệu lực, nếu không nền văn minh của chúng ta sẽ suy tàn nếu coi thường nó. Châm-ngôn 14:34 nói: “Sự công bình tôn cao một dân tộc, Nhưng tội lỗi là sự sỉ nhục cho mọi dân tộc”.

Ngươi chớ phạm tội tà dâm
Ngươi chớ phạm tội tà dâm

8. Ngươi chớ trộm cướp

Giải thích: Theo thông tin của cảnh sát và báo chí, thế giới vẫn cần điều răn này. Các loại kẻ trộm gần như vô tận, từ những kẻ móc túi và giật ví đơn thuần cho đến những kẻ ăn trộm nhà của các góa phụ, trường học của trẻ em, ngân hàng, các ngành công nghiệp và tên tuổi tốt của bạn bè họ.

Đối mặt với tất cả sự bất lương này của con người là bốn lời này của Đức Chúa Trời… “Ngươi không được trộm cắp”.

Ngươi chớ trộm cướp
Ngươi chớ trộm cướp

9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình

Giải thích: Điều răn này cấm hối lộ, giả mạo và thậm chí cả những gợi ý nhỏ nhất trái với sự thật. Nó cấm phỉ báng, vu khống và nói xấu, đồng thời kêu gọi sự thật và không gì khác ngoài sự thật.

Trong Khải Huyền 22:15, chúng ta được biết rằng “bất cứ ai yêu thích và thực hành lời nói dối” sẽ ở bên ngoài cổng của Giê-ru-sa-lem Mới, và trong Khải Huyền 21:27 “Nhưng sẽ không có bất cứ thứ gì làm ô uế hoặc gây ra tai họa vào đó”. gớm ghiếc hay dối trá, nhưng chỉ dành cho những kẻ được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con mà thôi.”

Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận ngươi.
Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận ngươi.

10. Ngươi chớ tham lam

Giải thích: Trong Rô-ma 7:7, sứ đồ Phao-lô nói rằng ông sẽ không biết tội lỗi là gì, trừ khi luật pháp có dạy: “Ngươi chớ tham lam”. Các điều răn của Chúa chỉ ra tội lỗi. Nếu Phao-lô cần điều răn này thì chúng ta cũng vậy.

Ngay cả khi chúng ta đang sống ở thế gian này thì mười điều răn cũng có lợi ích vô cùng lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Bạn thử phạm tội giết người, tội tà dâm, trộm cướp…thì chính bạn cũng bị thế gian định tôi rồi chứ đừng nói đến Thiên Chúa. Vậy thì rõ như ban ngày những điều răn của Chúa ban cho chúng ta là tốt lành.

Khải Huyền 14:12. Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.

Người chớ tham lam
Người chớ tham lam
CỰU ƯỚC TÂN ƯỚC
Phục-truyền 11:27 I Giăng 3:22
Thi-thiên 112:1 Giăng 15:10
Phục-truyền 4:40 Khải Huyền 14:12
Phục-truyền 4:40 Khải Huyền 14:13
Phục-truyền 30:16 Khải Huyền 22:14

Không những vậy khi bạn vâng phục các điều răn của Chúa thì Thiên Chúa sẽ ban sự sống đời đời được ban cho những ai vui lòng vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Đây là kế hoạch của Ngài— trở nên giống Ngài bằng cách vâng giữ các điều răn của của Ngài một cách thiêng liêng và sau đó được sống mãi mãi như con cái của Ngài !

Phân tích 10 điều răn

           
Điều răn Do Thái Anh giáo Chính Thống Công giáo Tin Lành
Ta là Thiên Chúa của ngươi 1 lời đầu
1
1
lời đầu
Ngươi chớ có các thần khác.
2
1 1
Ngươi chớ làm tượng chạm 2 2 2
Chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi 3 3 3 2 3
Ngươi phải giữ ngày Sabát 4 4 4 3 4
Tôn kính cha mẹ 5 5 5 4 5
Ngươi chớ giết người. 6 6 6 5 6
Ngươi chớ phạm tội tà-dâm. 7 7 7 6 7
Ngươi chớ trộm-cướp 8 8 8 7 8
Ngươi chớ nói chứng dối 9 9 9 8 9
Ngươi không được chiếm đoạt vợ của người khác
10
10
10
9
10
   
Facebook Comments Box

Trả lời

.
.
.