Chúa Giêsu là ai ?

Chúa Giêsucon trai độc sinh của Đức Chúa Trời, Người đã xuống thế gian để chịu chết và chỉ cho họ con đường cứu rỗi đúng đắn.

Chúa Giêsu là ai ?

Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Trai của Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.

Chúa Yahshua ( hay còn gọi Giê-su, Giê-xu, Yêsu, Jesus) còn được gọi là Chúa Giêsu Kitô, Jesus Christ, hay Gia-tô Cơ-đốc  là Đấng Christ. Tên gọi của Chúa Giêsu trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là Yahshua(Yeshua)

Chúa Giêsu KHÔNG PHẢI là Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu là CON TRAI của Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu ra đời năm nào

Sinh 4 TCN Vương quốc Judea
Mất Jerusalem, Judea
Dân tộc Do Thái
Nghề nghiệp Đấng Cứu Thế
Quê quán Nazareth,(nay thuộc Israel)

Chúa Giêsu sinh ra ở đâu?

Trong Tin Lành Lu-ca và Ma-thi-ơ thì Chúa Giê-su được bà Maria là vợ bác thợ mộc Giuse, sinh ra ởBếthem xứ Giu-đê. Theo Lu-ca, thì ChúaGiê-su được sinh ra và đặt nằm trong một máng cỏ vì bà Maria và ông Giô-sép không tìm được chỗ trọ qua đêm khi đang cùng đoàn người du hành đến Bếthem.

Chúa Jesus sinh ra tại máng cỏ
Chúa Jesus sinh ra tại máng cỏ

Cuộc đời của Chúa Giêsu

Trong Kinh thánh Tân Ước, cuộc đời và tư tưởng của Giêsu được giao giảng chi tiết trong tất cả 4 sách Phúc Âm ( đặc biệt nhất là trong Tin Lành Giăng) qua đó chúng ta thấy được Linh Thánh của Người.

  • GIÁNG SINH

Chúa Giêsu là người vâng giữ luật pháp 10 điều răn của Đức Giê-hô-va.

Sự lừa dối: Ngày Nô-el

  • MƯỜI HAI SỨ ĐỒ

 Chúa Giê-su đã lên núi để ở một mình và cầu nguyện suốt đêm. Sáng hôm sau, Chúa Giê-su gọi các môn đồ đến và chọn ra 12 sứ đồ.

  • PHÉP LẠ

Trong 4 sách Phúc Âm ghi lại cụ thể 37 phép lạ của Chúa Giê Su Ky Tô. Đó là tình yêu thương của Chúa Giê-xu với những người bệnh tật, thể hiện quyền phép của CON TRAI Đức Giê-hô-va.

” Đức Chúa Jêsus còn làm nhiều việc khác nữa. Nếu cứ ghi chép hết từng việc, thì thiết nghĩ rằng cả thế gian cũng không thể chứa hết những sách được viết ra.” – Giăng 21:25

  • DỤ NGÔN

  • LỄ VƯỢT QUA

  • TIỆC THÁNH

  • ĐÓNG ĐINH

Chúa Giêsu cùng các Sứ đồ lên thành Giêru-sa-lem vào dịp Lễ Vượt Qua và phát hiện ra những hành vì gian dối của các thầy thông giáo “Nhà ta được gọi là nhà cầu nguyện nhưng các ngươi biến thành hang ổ của bọn trộm cướp”.

Mặc dù không tìm ra được bất cứ tội lỗi nào của Chúa Giê-xu nhưng dưới áp lực của các lãnh đạo Do Thái Giáo thì 

Thậm chí họ còn chế nhạo một cách lố bịch khi yêu cầu đặt tấm bằng ghị chữ ” Người nầy nói: Ta là vua dân Do Thái.” Tất nhiên Phi-lát đã từ chối vì ông sợ.

  • PHỤC SINH

“Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhứt trong tuần-lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ.”

” Vả, trước hết tôi đã dạy-dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận-lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh-thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh-thánh”- I Cô-rinh-tô 15:3-4

Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết sau ba ngày nằm trong đất. Người hiện ra cho nhiều người tại nhiều nơi khác nhau trong suốt bốn mươi ngày.

>>Sự lừa dối: Thờ Phượng Chúa Nhật

  • GIÊSU TÁI LÂM

” Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài “-  Hê-bơ-rơ 9:28

 

Quan điểm sai về Chúa Giê-su

Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời?

Chúa Giê-su không phải Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su là con trai của Đức Chúa Trời.

Có nên đúc tượng Chúa Giê-su?
Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 5Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ-phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu-mến ta và giữ các điều-răn ta.” Xuất Ê-díp-tô Ký 20: 4-6
Chúa Jesus bị tội gì?

Xin thưa với bạn là Chúa Giê-su chẳng phạm tội gì hết. Chúa chết vì tội lỗi con người của chúng ta mà thôi

Chúa Jesus bị tội gì?

Xin thưa với bạn là Chúa Giê-su chẳng phạm tội gì hết. Chúa chết vì tội lỗi con người của chúng ta mà thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.