Vicarius Filii Dei 666

Vicarius Filii Dei là danh hiệu mà các Giám Mục Công giáo sử dụng từ từ thế kỷ thứ tám đến thế kỷ thứ chín sau Công nguyên.

Vicarius Filii Dei là gì?

Các Giám mục Công Giáo La Mã sử dụng danh hiệu Vicarius Filii Dei được sử dụng trong suốt lịch sử. Một danh hiệu đã được người Công giáo và một số người theo đạo Tin lành đặt ra nghi vấn là việc sử dụng danh hiệu “Vicarius Filii Dei” có nghĩa là “Đại diện của Con Thiên Chúa”

Các Giám mục Công Giáo đeo ba chiếc vương miện, đại diện cho những gì người Công giáo tin là quyền lực của Giáo hoàng với tư cách là

 • [1] “Vua Thiên đường”,
 • [2] “Vua Trái đất”, &
 • [3] “Vua của các vùng thấp”

(L.Ferraris, “Prompta Bibliotheca Canonica Juridica Moralis Theologica,” (Rome, 1890), được Bách khoa toàn thư Công giáo chấp thuận (Tập VI, trang 48)). Có những biến thể nhỏ khác của tiêu đề này, nhưng về cơ bản tất cả chúng đều có nghĩa giống nhau.

Triều thiên ba tầng của các Giáo Hoàng có dòng chữ Vicarius Filii Dei
Triều thiên ba tầng của các Giáo Hoàng có dòng chữ Vicarius Filii Dei

Ý nghĩa danh hiệu Vicarius Filii Dei

Tóm lại, tước hiệu “Đại diện của Con Thiên Chúa” hay “Vicarius Filii Dei” rất quan trọng đối với Giáo hội Công giáo La Mã vì nó cố gắng biện minh (như một huy hiệu) thẩm quyền của Giáo hoàng để làm những điều báng bổ đên Đức Chúa Trời của chúng ta.

 • [1] Kiểm soát thế giới Cơ đốc giáo và nhà thờ,
 • [2] Kiểm soát các vị vua trên trái đất,
 • [3] Thay đổi luật pháp của Chúa,[4] Tuyên bố mình là ‘không thể sai lầm’,
 • [5] Khẳng định quyền lực giả vờ của mình trên “thiên đường” , “trái đất” và “các vùng thấp hơn [địa ngục; ‘ infernorum’ ]” (bằng chứng là ba vương miện),
 • [6] Để nắm lấy quyền phán xét và tiêu diệt những Cơ Đốc Nhân được cho là dị giáo. 

Tôi nhắc lại vấn đề này không chỉ đơn thuần là vấn đề về bất kỳ ‘dòng chữ’ hoặc ‘việc sử dụng’ nào được cho là có thể tự nhận mình là 666 trong gematria mà còn là ý nghĩa và tầm quan trọng của chính danh hiệu báng bổ đó. Hãy chú ý những nguồn tin Công giáo này nói gì về thẩm quyền được cho là của “Đại diện” của Chúa Kitô trên Trái đất.

Vicarius Filii Dei và 666

“Kẻ nào thông-minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.” Khải-huyền 13:11-18

VICARIUS FILII DEI – Đại điện Con Trai Đức Chúa Trời

 • THE LITERAL MEANING: VICARIUS – Đại diện
 • FILII – Con trai
 • DEI – Đức Chúa Trời
Vicarius Filii Dei
V = 5 F D = 500
I = 1 I = 1 E =
C = 100 L = 50 I = 1
A = I = 1  
R = I = 1  
I = 1    
U =5    
S =    
112 53 501
666

“Vicarius Filii Dei” là một danh hiệu được sử dụng và công nhận trong lịch sử dành cho Giám mục Rome, xác định quyền lực tạm thời của ông đối với Giáo hội và Nhà nước, trên cơ sở lần sử dụng đầu tiên trong Hiến chế Constantine giả mạo. ngược lại được viết bởi các linh mục Công giáo La Mã nhằm biện minh cho Quyền lực tạm thời của giáo hoàng. Bất kỳ học giả hợp lý nào cũng không thể hiểu làm thế nào bất kỳ người Công giáo nhất quán nào có thể phủ nhận tính xác thực của danh hiệu này mà không phủ nhận quyền lực to lớn và tính không thể sai lầm của giáo hoàng mà những người Công giáo sùng đạo tin rằng ông ta sở hữu.

Mặc dù số “666” là con số biểu thị “số con thú” cũng là con số của một người đàn ông (Khải Huyền 13:18), không thể đủ bằng chứng thuyết phục để xác định quyền lực của Antichrist trên trái đất do nhà tiên tri Đa-ni-ên và sứ đồ Giăng đưa ra. Tuy nhiên thêm hàng loạt các tiêu chí khác chỉ ra ghế của Giám mục Rome là quyền lực của Antichrist, mà tất cả những người Cải cách đều tuyên bố là ông ta, cũng được coi là công bằng đối với một thực thể cụ thể bị buộc tội với một danh hiệu ghê tởm như vậy.

Mặc dù vậy, Giáo hoàng Gregory Đại đế, rất lâu trước các cuộc phản đối lớn của Luther, là người đầu tiên gán thuật ngữ “kẻ phản Chúa” cho ghế của ông bằng cách sử dụng định nghĩa riêng của ông về thuật ngữ này thay vì nguyên gốc tiếng Hy Lạp (tiếng Hy Lạp: “Anti” (Αντί) có nghĩa là “thay vì”, xem sự phù hợp của Strong). Giáo hoàng Gregory Đại đế đã viết cho Hoàng đế Mauritius, “Hơn nữa, tôi tự tin nói rằng bất cứ ai tự gọi mình là linh mục hoàn vũ, hoặc mong muốn được gọi là linh mục, bằng cách tự tôn cao mình, hãy chứng tỏ mình là người đi trước cho CHỐNG CHÍ ĐÔI bởi vì bằng cách hiển thị này VỀ NIỀM Kiêu Hãnh, ông ấy đặt mình cao hơn người khác…” (Nguồn: Giáo hoàng Gregory Đại đế (540-604 AD), trong bức thư gửi Hoàng đế Mauritius, Quyển VII, Thư 33).

Vicarius Filii Dei hoàn toàn trùng khớp với con số “666”, nhưng lý do quan trọng nhất là các Giám mục Công Giáo phù hợp với tất cả tiêu chí xác định quyền lực của Antichrist trong Đa-ni-ên và Khải Huyền, điều này củng cố lập luận gấp mười lần. Những người cho rằng con số này được quy cho những thứ khác như một chiếc máy tính từ Brussels đã bỏ qua các đặc điểm khác để xác định kẻ phản Kitô. Không có quyền lực nào khác bắt bớ các thánh đồ của Đức Chúa Trời trong 1260 năm, tự xưng là Đức Chúa Trời hoặc tuyên bố có quyền tha tội, tất cả đều là đặc tính của Kẻ chống Chúa. Những “thuộc tính khác” này sẽ được thảo luận ở đây

Vicarius Filii Dei là con thú 666 chính là Kẻ Phản Ki-Tô mà Đức Chúa Trời đã mặc khải cho chúng ta.

.
.
.