Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Lịch sử tà giáo Hội Thánh Chúa Trời mẹ 

Ahn Sahng-hong (An Sang Hồng) sinh ra trong một gia đình Phật giáo sau đó bắt đầu cuộc sống đức tin tại Giáo hội Cơ Đốc Phục lâm An thất nhật. Năm 1964, Ahn Sahng-hong (An Sang Hồng) là Đức Chúa Trời Cha thành lập “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” y như tên hội thánh thời kỳ Đức Chúa Giêsu Sơ Lâm mà được chép trong Kinh Thánh . Trụ sở chính hiện nay của hội thánh đặt tại quận Bundang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Niềm tin sai lầm của Hội Thánh Chúa Trời Mẹ

Chúa Jêsus đến lần thứ hai

Hội thánh tin rằng Jêsus đã đến lần thứ hai trong xác thịt dưới hình dáng loài người (Hê-bơ-rơ 9:28). Họ tin rằng Ahn Sahng-hong chính là Jêsus đến lần thứ hai với tên mới (Khải huyền 3:11-12 và Khải huyền 2:17) và làm ứng nghiệm hết thảy lời tiên tri mà duy chỉ có Jêsus mới có thể hoàn thành.Hội thánh còn tin rằng Jêsus đến lần thứ 2 phải xuất hiện năm 1948 theo lời tiên tri cây vả, ứng nghiệm bởi sự độc lập của Israel năm 1948.

Lưu ý: Chúa Giêsu không chạm vào trái đất khi Ngài đến lần thứ hai. Các thánh gặp Ngài “trên không trung”. Vì vậy, dân sự của Đức Chúa Trời sẽ không bị lừa bởi bất kỳ lời dụ dỗ nào nói rằng Đấng Christ đang ở, chẳng hạn như ở Hàn Quốc hay ở Mỹ cả hoặc bất kỳ nơi nào khác trên trái đất. Các Kitô giả sẽ xuất hiện trên trái đất và làm phép lạ (Ma-thi-ơ 24:23–27), nhưng Chúa Giê-su sẽ vẫn ở trên mây trên trái đất khi Ngài đến lần thứ hai.

Luật pháp 10 điều răn

Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ rao giảng họ giữ luật pháp 10 điều răn nhưng thực sự không phải vậy 

Đức Chúa Trời Mẹ

Bởi vì Kinh thánh có ghi chép “Thánh Linh và Vợ Mới” (Thần khí và Tân Nương) ở Khải huyền 22:17, hội thánh tin rằng Vợ Mới (Tân Nương) chính là Đức Chúa Trời Mẹ. Theo như ghi chép trong Kinh thánh ở Sáng thế ký 1:26-27 Đức Chúa Trời phán “Chúng ta”, làm chứng rằng Đức Chúa Trời tồn tại hai hình ảnh: Đức Chúa Trời mang hình nam và Đức Chúa Trời mang hình nữ. Hội thánh gọi Đức Chúa Trời mang hình nữ là Đức Chúa Trời Mẹ. Họ giải thích theo như lời tiên tri Kinh thánh, Đức Chúa Trời Mẹ xuất hiện vào những ngày sau cùng giống như việc Đức Chúa Trời đã tạo nên Eva vào thời điểm cuối cùng trong quá trình 6 ngày sáng tạo nên trời đất và muôn vật.

Các ngày lễ trọng thể

Hội thánh cử hành 7 Lễ trọng thể được ghi chép trong sách Lê-vi-ký chương 23: Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Trái Đầu Mùa (Lễ Phục Sinh), Lễ Ngũ Tuần, Lễ Kèn Thổi,Đại Lễ Chuộc Tội và Lễ Lều Tạm. Hội thánh cử hành các ngày lễ trọng thể theo như Giao Ước Mới mà chính Đức Chúa Jêsus đã lập nên phân biệt với những lễ trọng thể trong Cựu Ước.

Ngày Sa-bát

Hội thánh giữ ngày Sa-bát thứ Bảy, là điều răn thứ 4 trong 10 Điều răn theo như lời phán của Đức Chúa Trời trong Xuất Ê-díp-tô-ký 20:8-11, Sáng thế ký 2:1 (tham khảo thêm Mác 16:9). Ngày Sa-bát thứ Bảy được Kinh thánh biểu hiện là một dấu giữa Đức Chúa Trời và người dân của Ngài (Ê-xê-chi-ên 20:12, Xuất Ê-díp-tô Ký 31:13), và đây là ngày mà các thánh đồ phải giữ sự thờ phượng theo như sự làm gương của Đức Chúa Jêsus cũng giữ ngày Sa-bát 2000 năm về trước (Luca 4:16).

Thực tế: Họ không có giữ ngày sa-bát của Chúa. Họ giữ ngày Sa-bát từ sáng thứ 7 đến tối thứ 7 điều đó là sai lầm. Các tín hữu của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ thì vẫn đi làm trong ngày Sabat. Hội thánh thì cho các tín hữu đi làm trong ngày Sabat để kiếm tiền vậy mà họ vẫn nói răng họ giữ ngày Sa-bát

.
.
.