Sứ điệp ba thiên sứ

Chúng ta cùng cầu nguyện cho bài học vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi người 

   Sứ điệp ba thiên sứ trong Khải Huyền, và thiên sứ thứ 4 trong Khải Huyền 18 đã hàm chứ những lời cảnh báo cuối và sự nhân từ của Đức Chúa Trời với thế giới, trước sự trở lại của Chúa Jesus. Những sứ điệp này thì vô cùng quan trọng giống như các sứ điệp của Nô-e trước trận đại hồng thủy. Hỡi các anh em, thời gian của chúng ta không còn nhiều tất cả hãy sẵn sàng !    Điều khiến tôi quan tâm là tất cả các sứ điệp này đều bày bày tỏ những sự cảnh báo nghiêm trọng.Nó không chỉ dành cho những người không có đức tin,mà còn cả cho những đã tuyên xưng đức tin vào Đấng Christ.Thực tế, đây là sứ điệp về tình yêu , vì Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ tình yêu của Ngài bằng những điều tốt đẹp, nhưng Ngài cũng bày tỏ tình yêu Ngài thông qua tình yêu dành cho chúng ta, và cho chúng ta biết hậu quả nếu chúng ta không lắng nghe theo lời cảnh báo. Ba sứ điệp này thì được liên kết chặc chẽ với nhau và không thể phân tách ra được vì ba sứ điệp là những lời cảnh báo kết hợp dành cho toàn thể thế giới cho chúng ta biết về Đấng mà chúng ta phải thờ phượng và vâng phục.                                                                                                                        Dấu của Đức Chúa Trời

Sứ điệp thiên sứ thứ nhất

    Khải Huyền 14: 6-7 ….”…Thiên sứ nói lớn rằng: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng tạo dựng trời, đất, biển và các nguồn nước.” Thiên sứ thứ nhất có có Tin Lành đời đời để rao giảng cho toàn thế giới . Tin Lành được được rao giảng bởi chính các thiên sứ, người hầu việc Đức Chúa Trời. Bạn có để ý thấy rằng đó là Tin Lành đời đời, Tin Lành đã được xuyên suốt trong Cựu Ước. ?    1 Sử-ký 16: 25-31 …”..Còn Đức Giê-hô-va dựng nên các từng trời……..Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh-hiển xứng-đáng danh Ngài,…………..Hỡi khắp thiên-hạ, khá run-sợ trước mặt Ngài.”  

Vậy sứ điệp thiên sứ thứ nhất cho chúng ta biết điều gì ?

“Kính sợ Đức Chúa Trời”. Chúng ta phải “sợ hãi ” Đức Chúa Trời theo nghĩa thuộc thể ( đen) ? Chúng ta hãy cùng xem lại trong Kinh Thán khái niệm kính sợ Đức Chúa Trời ý là gì ? Châm-ngôn 8:13 … “Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu-ngạo, xấc-xược, con đường ác, và miệng gian-tà.” Vì vậy kính sợ Đức Chúa Trời chính là ghét những gì Ngài ghét đó chính là điều ác.Điều đó có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ mọi sự gian ác và tội lỗi – Thậm chí là những bộ phim tội lỗi hay những đoạn nhạc đầy tính bạo lực, gia ác…Vì vậy chúng ta phải ghét tội lỗi thì chúng ta sẽ trở nên yêu sự công chính. Vậy thì ghét tội lỗi thì sẽ yêu sự công chính.  Chúa Jesus nói trong Ma-thi-ơ 5 ..”Phước cho những người đói khát sự công chính” Và rồi chúng ta sẽ được đầy dẫy Thánh Linh và sự sống của chính Đức Chúa Jesus Christ. Ê-phê-sô 3: 14-20 … “……và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em…….để anh em được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.” ” Tôn Vinh Đức Chúa Trời ” – Làm thế nào để chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời trong cuộc đời chúng ta ?  Xuất Ê-díp-tô Ký 34: 6-7 …” Đức Chúa nhân-từ, thương-xót, chậm giận, đầy-dẫy ân-huệ và thành-thực, 7ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian-ác, tội trọng, và tội-lỗi;” bày tỏ sự tôn vinh Đức Chúa Trời – những THẦN TÍNH của Ngài. Vì vậy chúng ta cần BỘC LỘ những THẦN TÍNH của Ngài trong cuộc đời chúng ta. thông qua sự ngự trị bởi Thánh Linh của Đấng Christ và sự công chính của Người. “Thì giờ phán xét của Đức Chúa Trời đã đến” – Có phải cả thế gian đã bị phán xét ngay lúc này? — Chúa Jesus sẽ quay trở lại thế gian lần thứ hai .Khải Huyền 22:12 …”Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công-việc họ làm.” Điều gì sẽ xảy ra ? Đó là sự phán xét ! Ngay vây giờ tại Đền Thánh ở trời, tất cả hành động của chúng đang được quyết định. Vậy thì bạn có niềm tin? Nếu bạn thực sự có niềm tin,thì bạn có thực sự là đang sống theo niềm tin mà bạn đã công bố.Điều mà Chúa Cha và Chúa Jesus đang phán xét NGAY BÂY GIỜ.  ” Hãy thờ-phượng Đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước.”  Các thiên sứ cho chúng ta biết điều gì? _ Các thiên sứ cho chỉ cho chúng ta biết ĐẤNG TẠO HÓA . Chúng ta thấy Ngài đã bày tỏ từ buổi sáng thế và trong điêu răn thứ tư liên quan đến ngày Sabbath. Sứ điệp cũng kêu gọi chúng ta vâng giữ điều răn thứ tư là giữ ngày thứ 7 Sabbath thánh thực sự của Đức Chúa Trời. Một điều răn đã bị lãng quên thực sự vì những học thuyết, truyền thống viển vông của loài người. Chú ý : Liệu rằng Sứ điệp này kêu goi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi hay Đức Chúa Trời Ba Đấng ? – Không! Sứ điệp này kêu gọi chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Đó chính là Chúa Cha là  Đức Chúa Trời có một và thật ( 1 Cô-rinh-tô 8:6, Giăng 17:3 , 1 Ti-mô-thê 2:5 ). Xuất Ê-díp-tô Ký 20: 8-11 … “vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ”  Điều răn thứ tư là điều răn duy nhất bày tỏ cho chúng ta biết Đấng mà chúng ta phải thờ phượng là Ai?  Giữ ngày thứ bảy Sabbath là một lời tuyên xưng thừa nhận Đức Chúa Cha như là một Đấng Tạo Hóa và là Đức Chúa Trời của chúng ta.Đó như là một lời thề nguyện sự trung thành của chúng ta với Ngài, hơn là sự trung thành của chúng ta với toàn thế gian.

Sứ điệp thiên sứ thứ hai

Khải Huyền 14: 8 …” …Ba-by-lôn lớn kia, đã đổ rồi, đã đổ rồi …”   Và một lời cảnh báo khác về sự sụp đổ của Babylon. Khải Huyền 18: 2-3 …”…Ba-by-lôn lớn kia, đã đổ rồi, đã đổ rồi …” Phần lớn các Cơ Đốc Nhân thì đã xác định sai Babylon lớn là ai. Vì họ không thể hiểu Babylon lớn là gì nên họ vẫn ở trong Babylon. Tất cả chúng ta đã biết rằng ” MẸ của kẻ tà dâm ” không ai khác chính là Giáo Hội Công Giáo La Mã. Hãy xem Khải Huyền 14: 8 Khải Huyền 18: 2, Babylon lớn thì đã “đổ “rồi  và ” trở thành” của mọi tà-thần , Liệu rằng những lời này chỉ nhằm ám chỉ vào Giáo Hội Công Giáo La Mã ?  Hãy đọc kĩ từng từ một, Babylon lớn ĐÃ đổ rồi,điều đó có nghĩa rằng nó ĐÃ TỪNG đứng vững với Đức Chúa Trời. Còn Giáo Hội Công Giáo thì LUÔN LUÔN ở trong tình trạng bội đạo, đã bội đạo ngay từ lúc ban đầu mới tạo dựng giáo hội.Vì vậy nói rằng Giáo Hội Công Giáo đã “đổ” và “trở thành” và trờ thành hang ổ của tà thần ,thì chỉ giống như các ngoại đạo khác, hay Hồi Giáo ” trở nên”  đổ” Điều này là hết sức vô lý, vì tôn giáo lệch lạc luôn là nơi ở của tà thần và mội sự đáng gớm ghê. Vì sự ” đổ”  ở đây là một sự đổ vỡ về thuộc linh, và sự đổ vỡ này chỉ đành cho một số nhánh ở bên cạnh hoặc bên ngoài của Babylon .Vì ngay từ khi bắt đầu, ngoại giáo hoặc các Công Giáo thì đã là một tôn giá lêch lạc. Sứ điệp thiên sứ thứ hai nói về sự sụp đổ của Babylon chỉ có thể áp dụng cho những hội thánh đã từng ngoan đạo và trở nên bội đạo. Đây là một lời cảnh báo về sự phán xét trong những ngày cuối cùng. Do đó nó không thể chỉ nhằm ám chỉ vào Giáo Hội Công Giáo La Mã, Vì vậy những hội thánh này phải bị sụp đổ đức tin trong nhiều thế kỉ. Vì vậy lời kêu gọi trong thời kì cuối cùng dành cho các con dân của Ngài hãy ra khỏi Babylon, nó không phải là một thông điệp cụ thể hướng tới  Giáo Hội Công Giáo La Mã hoặc các ngoại giáo khác được. Vì lời kêu gọi sẽ luôn luôn  dành cho mọi người có tôn giáo lệch lạc, và quay về thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật. Lời kêu gọi cụ thể hướng tới nhưng con dân thực sự của Đức Chúa Trời hãy rời khỏi ” nơi “(cả thuộc thể và thuộc linh ) TRỞ NÊN đổ và TRỞ NÊN hang ổ của tà thần đó chính là các Hội Thánh Tin Lành. Các Hội Thánh Tin Lành đã từ chối lẽ thật và đang hiệp nhất tôn giáo với Giáo Hội Côn Giáo La Mã( chính là mẹ của kẻ tà dâm ). Còn các Hội Thánh Tin Lành là con gái của kẻ tà dâm. Nguyên nhân CỐT LÕI dẫn đến sự sa ngã của các Hội Thánh Tin Lành là gì ?  1 Cô-rinh-tô 3: 4-7 … “Tôi thuộc về Phao-lô,” người khác nói: “Tôi thuộc về A-pô-lô, như vậy, anh em không phải là người đời sao?” Đó chính là cách mà các hội thánh sa ngã.Họ đang bước đi theo con người  theo truyền thống thế gian, hơn là việc chỉ trông cạy vào Đức Chúa Trời. Và tất cả họ đã sa ngã vì Đấng Christ mới là người dẫn dắt của chúng ta. Phần lớn các hội thánh ngày này đều dần dần bội đạo bằng cách ” thân thiện” với toàn thế giới và chấp nhận những giáo lý,nghi lê ngoại đạo ảnh hưởng tới sự thờ phượng Đức Chúa Trời.Ví dụ như họ dạy rằng chúng ta được cứu TRONG tội lỗi của chúng ta ( thực thế là chúng ta được cứu TỪ tội lỗi của chúng ta ). Nói theo cách khác, chúng ta thực sự đến với Chúa Jesus và chấp nhận sự công chính của Người cho sự cứu chuộc ,bằng chứng cho đức tin đó chính là sự tự nhiên từ bỏ tội lỗi và vâng giữ điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Jesus ngự TRONG mỗi chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời trong Chúa Jesus. Bất cứ một sự hiệp nhất với các hội thánh sa ngã đều là một sự từ chối lẽ thật của Đức Chúa Trời và đều phải gánh chịu hậu quả.Đây là một sứ điệp quan trọng cần lưu tâm.

Sứ điệp thiên sứ thứ ba

Khải Huyền 14: 9-12 ….” …Nếu ai thờ-phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh-nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh-nộ Ngài;……….Đây là sự kiên nhẫn của các thánh đồ: đây là những người tuân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Chúa Giê-xu . ‘” Đây là sứ điệp cảnh bảo quan trọng nhất, chúng ta phải hết tâm, hết sức tìm kiếm lẽ thật từ đây.Nhưng chúng ta không thể tìm kiếm lẽ thật từ con người, chúng ta cần phải trông cạy nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta cần quỳ gối trước Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài mở tai, mở mắt,mở linh hồn để cho chúng ta tiếp nhận sự thật. Thật là một trò cười , khi phần lớn các Cơ Đốc Nhân đều bị lừa dối rằng Dấu Con Thú chỉ đơn giản là một đoạn microchipcode, mã ID , hay thậm chí là chiều dài của một cây cầu…Điều đó thực sự là hư cấu như một bộ phim Hàn Quốc. Thực tế thì đúng là công nghệ sẽ giúp thực thi Dấu Con Thú.Nhưng đó không phải vấn đề cốt lõi ở đây, mọi thứ còn phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta đang nhìn thấy. Sứ điệp thiên sứ thứ ba cho ta những manh mối về Dấu Con Thú là cái gì. Đầu tiên ,sứ điệp cho chúng ta biết được điều gì sẽ xảy ra với những người sẽ nhận Dấu Con Thú và kết cục ” thuộc linh ” của việc thờ phượng con thú. Sau đó là sứ điệp cho chúng ta biết những điều quan trọng và lẽ thật. Thiên sứ nói rằng các thánh,những người vâng giữ điều-răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin CỦA Đức Chúa Jêsus. Sứ điệp thiên sứ thứ ba nói TẤT CẢ về người mà chúng ta hướng đến.Những ai trông cạy vào con người để được hiểu biết, sự giúp đỡ hay quyền lực và trung thành với con người sẽ bị lừa dối bởi con người và kết cục sẽ bị nhận Dấu Con Thú. Những ai chỉ trông cạy nơi Đức Chúa Jesus để được sự dạy dỗ,hiểu biết ,giúp đỡ, quyền phép và trung thành với Đấng Christ sẽ không bị lừa dối và sẽ không bị nhận Dấu Con Thú.

Người công bình sống bởi đức tin chính là sứ điệp thiên sứ thứ ba ?

Có một vài hỏi tôi  rằng:” Người công bình sống bởi đức tin chính là sứ điệp thiên sứ thứ ba” . Và tôi trả lời rằng đó chính là sứ điệp thiên sứ thứ ba trong sự thánh khiết.. Đức Chúa Trời đem ánh sáng cho loài người, và tất cả những ai  tiếp nhận ánh sáng đó sẽ thấy tội lỗi của việc giữ đức tin hâm hẩm.Khải Huyền 3:18-20…” Này đây Ta đứng trước cửa và Ta gõ. Ai nghe tiếng của Ta và mở cửa, Ta sẽ đi vào với người ấy, Ta sẽ dùng bữa tối với người ấy và người ấy với Ta.” Tại sao “Người công chính sống bởi đức tin ” chính là sứ điệp thiên sứ thứ ba trong sự thánh khiết. Tất cả đều liên quan đến việc thiết lập ” luật ngày Chủ Nhật ” . Giáo hoàng đang thúc đẩy việc ép buộc luật ngày Chủ Nhật áp đặt cho toàn thế giới để đối nghịch với luật ngày Sabbath của Đức Chúa Trời . Nhưng trọng tâm của sứ điệp thiên sứ thứ ba là gì? Tại sao con người phải nhận Dấu Con Thú.Vì họ trông cậy vào con người để được dạy dỗ,để được sự hiểu biết , được sự giúp đỡ, họ trung thành với loài người,mà mất đi đức tin của mình.Và chính sự trông cạy đó khiến họ không thể trở nên công chính và sẽ nhân Dấu Con Thú.Nhưng ai có đức tin thực sự vào chỉ riêng Chúa Jesus với những lời giảng dạy, hiểu biết, giúp đỡ và họ đặt sự trung thành của họ vào Chúa Jesus và thông qua đức tin của họ sẽ nhìn thấy tội lỗi của việc tin tưởng vào con người và có đức tin hâm hẩm.Do vậy họ sẽ SỐNG theo ” đức tin của Chúa Jesus ” và sẽ tự nhiên  giữ điều răn của Đức Chúa Trời như là một thành quả của đức tin.Đó chính là cốt lõi trọng tâm của sứ điệp thiên sứ thứ ba.

 Các thánh ( Khải Huyền 14:12) là những người được mặc chiếc áo công bình của Đấng Christ

Đừng mắc sai lầm, Satan đang thiết lập luật ngày Chủ Nhật áp đặt cho toàn thế giới. Satan rất nhiều chiến thuật tinh vi  như phong trong biến đổi khí hậu toàn cầu, ngày Chủ Nhật đoàn tụ cả gia đình.. để lừa dối thế gian giữ ngày Chủ Nhật như là một ngày nghỉ.Satan đã lừa dối cả thế gian rằng ” chúng ta không cẩn giữ ngày Sabbath thánh của Đức Chúa Trời nữa hoặc điều đó đã được thay đổi, nhưng thực tế rằng chẳng ai có thể thay đổi ngày Sabbath thánh của Đức Chúa Trời đã thiết lập từ buổi sáng thế. KHÔNG NHỮNG THẾ, Satan còn lừa dối nhiều người giữ điều răn ngày Sabbath (là chính những người được ) chọn phải chịu nhận Dấu Con Thú! Phần lớn các Cơ Đốc Nhân giữ này Sabbath đang đi theo nghe theo con người thay vì phải vâng phục Đấng Christ. Và rồi họ nghe theo con người thờ phượng một vị thần mà do chính họ tạo dựng lên đó chính là- Đức Chúa Trời Ba Ngội, thậm trí trong kinh thánh còn chẳng được nhắc tới một lần.Satan đã che mắt họ chẳng cho họ nhìn thấy Đức Chúa Trời có một và thật. Họ đã trông cạy vào con người   thay vì chỉ có Đấng Christ .Vấn đề này con nghiêm trọng hơn luật ngày Chủ Nhật rất nhiểu ! Hỡi các anh em , thời gian thì đến rất gần chúng ta không thể tiếp tục đặt niềm tin vào con người hoặc bản thân .Chúng ta phải đặt niềm tin nơi Đức Chúa Jesus. Chúng ta phải đi theo chỉ riêng Chúa Jesus để được sự dạy bảo, sự hiểu biết và quyển năng. Chúng ta phải đầu phục Chúa Jesus và đặt sự trung vào chỉ riêng Chúa Jesus. Và rồi Đức Chúa Cha sẽ làm mọi sự thông qua Con Ngài và ban cho chúng ta Thần Linh của Ngài để giúp chúng ta tìm ra lẽ thật.Và chúng ta sẽ không bị Satan lừa dối và không bị nhận Dấu Con Thú Khải Huyền 14:12 … ‘”Đây tỏ ra sự nhịn-nhục của các thánh-đồ: Chúng giữ điều-răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus.”
Facebook Comments Box

Trả lời

.
.
.