Hai nhân chứng

Hai nhân chứng chính là sách Cựu Ước và Tân Ước để làm chứng về Chúa, về những lời tiên tri luật pháp, thơ văn của Chúa gửi cho chúng ta 
Hai nhân chứng
Hai nhân chứng
 
“Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên-tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.” Khải Huyền 11:3
 • mặc áo bao gai – đây là dấu hiệu than khóc vì họ sắp bị giết ( câu 7,8 ). Theo một nghĩa nào đó, Cựu Ước và Tân Ước đã bị im lặng trong thời kỳ Thời kỳ Đen tối do sự bội đạo trong Giáo hội Giáo hoàng; và sau đó là sự tấn công của sự không chung thủy và chủ nghĩa duy lý. Tuy nhiên, bất chấp những điều này, Kinh Thánh vẫn tiếp tục làm chứng vì những lời tiên tri mang tính tiên tri về thời gian liên quan đến các thế lực đối lập này đã không bị ngăn cản mà được ứng nghiệm đúng lúc.
“Hai người làm chứng ấy tức là hai cây ô-li-ve và hai chân-đèn đứng trước mặt Chúa của thế-gian.” Khải Huyền 11:4
 • hai cây ô-li-ve và hai chân-đèn – lặp lại khải tượng trong Xa-cha-ri 4:1-6; 11-14 . Những cây ô liu đổ dầu vào chân nến để chúng tỏa sáng. Lời Chúa soi sáng cho chúng ta bước vào: Thi Thiên 119:105,130 . Dầu, tượng trưng cho Đức Thánh Linh, không chỉ truyền cảm hứng cho các nhà tiên tri viết Kinh thánh mà còn dẫn chúng ta vào “mọi lẽ thật” ( 2 Phi-e-rơ 1:21 ; 2 Ti-mô-thê 3:16,17 ; Giăng 16:13 ); và Lời Chúa “là lẽ thật” ( Giăng 17:17 ). 
“Nếu ai muốn làm hại hai người đó, thì có lửa ra từ miệng hai người thiêu-nuốt kẻ thù-nghịch mình: Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại, để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên-tri; hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai-nạn làm hại trên đất, lúc nào muốn làm cũng được cả.” Khải Huyền 11:5-6 
 • có lửa ra từ miệng hai người thiêu-nuốt kẻ thù-nghịch mình – Làm tổn thương lời Đức Chúa Trời là chống đối, làm hư hỏng hoặc xuyên tạc lời chứng của lời Đức Chúa Trời và khiến mọi người quay lưng lại với lời đó. Lửa ra từ miệng chúng sẽ thiêu nuốt những kẻ làm công việc này; nghĩa là, sự phán xét của lửa bị lên án trong lời nói đó đối với những điều như vậy. Nó tuyên bố rằng cuối cùng họ sẽ có phần của mình trong cái hồ cháy rực lửa và diêm sinh. Ma-la-chi 4:1 ; Khải Huyền 20:15 ; 22:18, 19
 • Những ai làm tổn thương 2 Nhân Chứng này sẽ bị giết và phải gánh chịu những tai họa và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Cựu Ước và Tân Ước có “quyền lực” – tiếng Hy Lạp: exousia – tức là ‘thẩm quyền’ (1) trên thiên nhiên để gây ra hạn hán; (2) biến nước thành máu; và (3) đánh đập trái đất bằng mọi tai họa. Chúng ta không nên đánh giá thấp thẩm quyền của Lời Chúa, thậm chí không dưới dạng văn bản, bởi vì những gì Chúa tuyên bố sẽ được thực hiện. Có sức mạnh tâm linh trong Lời Chúa như được bày tỏ trong các hình bóng của Ê-li và Môi-se: – Đức Chúa Trời cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên rằng sẽ có hạn hán nếu họ hướng lòng mình từ bỏ Ngài mà theo các tà thần: Phục truyền luật lệ ký 11:16,17 . Ê-li đã tiên tri không có mưa trong 3 năm rưỡi vì họ quay sang phục vụ Ba-anh: 1 Các Vua 17:1 ; 18:1 ; Lu-ca 4:25 ; Gia-cơ 5:17 . Đây chẳng phải là điều quan trọng trong 3 năm rưỡi tiên tri trong Đa-ni-ên 7:25 sao ? Moses thông báo với pharaoh thách thức rằng dòng sông sẽ biến thành máu: Exodus 7:17 . Ngoài ra, những trận dịch tiếp theo xảy ra như sự phán xét chống lại các vị thần của Ai Cập: Exodus 12:12 ; Số 33:4 . Nó cũng có ý nghĩa quan trọng đối với một trong 7 tai vạ cuối cùng: Khải Huyền 16:4 .
“Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên, sẽ chiến  đấu cùng hai người; thú ấy sẽ thắng và giết đi”. Khải Huyền 11:7
 • hai người đã làm chứng xong rồi –  Tình trạng mặc bao tải đã chấm dứt, hay như ở nơi khác đã diễn đạt, những ngày bị đàn áp đã được rút ngắn lại ( Ma-thi-ơ 24:22 ), trước khi thời hạn đó kết thúc. 
 • con thú – tượng trưnng cho một vương quốc mà cụ thể là Pháp.
 • con thú dưới vực sâu lên – Mà vô sản Pháp thì nó chẳng có gốc tích gì lên gọi dưới vực sâu đi lên
“Thây hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sô-đôm và Ê-díp-tô, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập-tự-giá. Khải Huyền 11:8
 • bóng là Sô-đôm – Đặc trưng của Sô-đôm là sự phóng túng cụ thể là phóng tùng và tình dục và sự tự do.
Sự phóng túng tình dục tại Pháp giống như là Sô-đôm cổ đại
Sự phóng túng tình dục tại Pháp giống như là Sô-đôm cổ đại
 • Ê-díp-tô – Nước Pháp giống hệt Ê-díp-tô tuyên bố không có Đức Chúa Trời nào hết..Con thú hay vương quốc này đã ra khỏi vực sâu không đáy; nó không có nền tảng, là một quyền lực vô thần, là “Ai Cập thuộc linh”. (Xem Xuất Ê-díp-tô Ký 5:2 : “Pha-ra-ôn nói: Chúa là ai, mà trẫm phải vâng theo tiếng người để thả Y-sơ-ra-ên đi? Ta không biết Đức Giê-hô-va, ta cũng sẽ không để Y-sơ-ra-ên đi.”).
Sự cứng lòng của Vô thần Pháp được ví như là Pharaon từ chối Đức Chúa Trời
Sự cứng lòng của Vô thần Pháp được ví như là Pharaon từ chối Đức Chúa Trời
 Người ta ở các dân-tộc, các chi-phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thây hai người trong ba ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thây ấy trong mồ.  Khải Huyền 11:9
 
Các dân-sự trên đất sẽ vui-mừng hớn-hở về hai người, và gởi lễ-vật cho nhau, bởi hai tiên-tri đó đã khuấy-hại dân-sự trên đất.” Khải Huyền 11:10
 • dân-sự trên đất sẽ vui-mừng hớn-hở về hai người – Ngôn ngữ của câu này mô tả cảm xúc của các quốc gia khác ngoài quốc gia gây ra sự phẫn nộ đối với những người chứng kiến. Họ sẽ chứng kiến ​​cuộc chiến tranh mà nước Pháp vô đạo đã thực hiện dựa trên Kinh thánh, nhưng sẽ không bị dẫn dắt trên toàn quốc tham gia vào công việc xấu xa, cũng không bắt chôn cất những nhân chứng bị sát hại , hoặc giấu mặt với nhau,  là ba năm rưỡi, ở Pháp. KHÔNG; chính nỗ lực này của nước Pháp đã góp phần khơi dậy những người theo đạo Cơ đốc ở khắp mọi nơi đưa ra những nỗ lực mới nhân danh Kinh thánh, như chúng ta sẽ thấy sau đây.
 • gởi lễ-vật cho nhau, bởi hai tiên-tri đó đã khuấy-hại dân-sự trên đất – Điều này biểu thị niềm vui của những người ghét Kinh Thánh hoặc bị Kinh Thánh cáo trách lương tâm tội lỗi của họ. Niềm vui lớn lao của những người ngoại đạo ở khắp mọi nơi trong một thời gian. Nhưng “chiến thắng của kẻ ác là ngắn ngủi;” Ở Pháp cũng vậy, vì cuộc chiến chống lại Kinh thánh và Cơ đốc giáo gần như đã nuốt chửng tất cả. Họ bắt đầu tiêu diệt “hai nhân chứng” của Chúa Kitô, nhưng họ đã khiến nước Pháp tràn ngập máu và kinh hoàng, đến nỗi họ kinh hoàng trước hậu quả của những hành động xấu xa của chính mình, và chẳng bao lâu sau họ vui mừng bỏ bàn tay vô đạo của mình ra khỏi Kinh thánh. 
“Nhưng, sau ba ngày rưỡi ấy, có sinh-khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người: Hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh-hãi cả thể.” Khải Huyền 11:11
 • sau ba ngày rưỡi ấy –

  3½ ngày tiên tri = 3½ năm dương lịch.

  Sắc lệnh bãi bỏ Kinh Thánh được Quốc hội Pháp thông qua vào tháng 11 năm 1793 đã không còn tồn tại nữa! Ba năm sau, một nghị quyết được đưa ra Quốc hội nhằm chấp nhận Kinh Thánh. Nó nằm trên bàn trong 6 tháng trước khi được thông qua khi nó được thông qua mà không có phiếu phản đối.

  “Vào ngày 17 tháng 6, Camille Jourdan, trong ‘Hội đồng Năm trăm’, đã đưa ra một báo cáo đáng nhớ về ‘Việc sửa đổi các luật liên quan đến việc thờ cúng tôn giáo’. Nó bao gồm một số đề xuất, bãi bỏ các hạn chế của Đảng Cộng hòa đối với việc thờ phượng của người Popish và những hạn chế của người Popish đối với người Tin Lành.

“Hai người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng: Hãy lên đây! Hai người bèn lên trời trong đám mây và những kẻ thù-nghịch đều trông thấy. “Khải Huyền 11:12
 • Hai người bèn lên trời  – Ở đây chúng ta thấy rằng biểu thức này biểu thị sự tôn cao lớn lao . Kinh thánh có đạt đến trạng thái phấn chấn như được chỉ ra ở đây kể từ khi chủ nghĩa vô thần Pháp gây chiến với họ không? – Họ có. Ít lâu sau, Hiệp hội Kinh thánh Anh được thành lập (1804); sau đó theo Hiệp hội Kinh thánh Hoa Kỳ (1817); và những thứ này, cùng với vô số phụ trợ, đang rải Kinh thánh khắp nơi. Kể từ thời kỳ đó, Kinh thánh đã được dịch sang gần hai trăm ngôn ngữ khác nhau mà trước đây chưa từng có; và những cải tiến về sản xuất giấy và in ấn trong vòng 75 năm qua đã thúc đẩy công việc phân phát Kinh thánh, một công việc không gì sánh bằng
 “Đồng một giờ đó, có cơn động-đất lớn; một phần mười của thành đổ xuống, bảy ngàn người chết trong cơn động-đất ấy, còn những kẻ khác thất-kinh và ngợi-khen Đức Chúa Trời trên trời. Khải Huyền 11:13
 • cơn động-đất lớn – biểu tượng của một trận động đất thường được sử dụng trong lời tiên tri để mô tả sự hỗn loạn và biến động đang tồn tại trên thế giới ngay trước Ngày Chúa đến lần thứ 2 ( Khải Huyền 16:18 ).
 • một phần mười của thành đổ xuống – Quốc gia Pháp chính là một trong mười cái sừng, là một trong 10 vương quốc (cụ thể là người Frank) nổi lên từ Đế chế La Mã sụp đổ: Đa-ni-ên 7:24 .
 • bảy ngàn người chết – Pháp đã gây chiến, trong cuộc cách mạng 1793-98 trở đi, trên tất cả các danh hiệu quý tộc. Những người đã xem xét hồ sơ của Pháp đều nói rằng chỉ có bảy nghìn tước vị nam giới bị bãi bỏ trong cuộc cách mạng đó. “
 • Còn những người còn sót lại thì kinh hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời trên trời.” 
“Nạn” thứ nhì qua rồi; nầy “Nạn” thứ ba đến mau chóng.” Khải Huyền 11:14
 • “Nạn” thứ ba đến mau chóng – Chuỗi bảy tiếng kèn lại tiếp tục ở đây. Nạn thứ hai kết thúc với tiếng kèn thứ sáu, ngày 11 tháng 8 năm 1840; và nỗi đau thứ ba xảy ra dưới tiếng kèn thứ bảy, bắt đầu vào năm 1844.

  Thế thì chúng ta đang ở đâu? “Hãy chứng kiến!” tức là hãy đánh dấu kỹ, “nạn thứ ba đến nhanh chóng”. Những cảnh tượng đáng sợ của cơn khốn nạn thứ hai đã qua, và giờ đây chúng ta đang ở dưới tiếng kèn mang đến cơn khốn nạn thứ ba và cũng là cơn đau khổ cuối cùng. Và liệu bây giờ chúng ta có tìm kiếm hòa bình và an toàn, một thiên niên kỷ tạm thời, một ngàn năm chính nghĩa và thịnh vượng? Đúng hơn, chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa đánh thức một thế giới đang ngủ quên. 

.
.
.