Điều răn thứ nhất

Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3

Chỉ có Cơ Đốc Giáo chân chính và Do Thái giáo là có thuyết độc giáo còn lại tôn giáo loài người đều là đa thần giáo tức lắm thần nhiều Chúa. Họ thờ phượng lắm thần nhiều Chúa những vị thần của hư không có mắt chẳng thể nhìn, có tai nhưng chẳng thể nghe…

Họ quyết tâm lấy sự điên dại mình mà chọc giận Đức Chúa Trời, đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối-trá, kính-thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen-ngợi đời đời.

Tầm quan trọng của điều răn thứ nhất

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhất: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.Mác 12:28-29

Đây là điều răn trước nhất, quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Nếu Chúa chỉ yêu cầu chúng ta yêu cầu chúng ta yêu người lân cận như chính bản thân mình thì Chúa yêu cầu chúng ta hãy hết lòng hết sức, hết trí khôn mà kính mến Đức Chúa Trời ngươi. Chúng ta cần phải suy ngẫm và thực hiện điều răn này một cách nghiêm túc nhất.

Chỉ thờ phượng một mình Đức Giê-hô-va

Chúng ta chỉ được phục vụ một mình Đức Giê-hô-va mà thôi ngoài ra không được phục vụ bất cứ vị thần nào khác. Đây là một mệnh lệnh xuyên suốt từ trong Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước. Chúng ta cùng tham khảo hai câu kinh Thánh kinh điển nhất để bảo vệ giáo lý Đức Chúa Trời có một và thật:

“Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không haiPhụctruyền Luật-lệ Ký 6:4 

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhất: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.Mác 12:28-29

Rõ ràng rằng chúng ta chỉ được phục vụ duy nhất một mình Đức Giê-hô-va mà thôi

Tôn giáo Chúa Ba Ngôi

Như chúng ta đã biết khi kiểm tra Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước hoàn toàn không đề cập đến giáo lý Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng bằng những lập luận dối trá họ đã kết luận rằng Ba Ngôi nhưng một Chúa mà thậm chí những gã mục sư, Linh mục khi đi rao truyền còn chẳng thể hiểu được giáo lý này…để rồi phải nói rằng đây là sự màu nghiệm loài người không thể hiểu được.

Cựu ước

“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.” Sáng thế ký 1:26

Trong Kinh Cựu Ước từ Elohim được sử dụng 400 lần và thường sử dụng để nói về Đức Chúa Trời. Danh từ “Elohim” này lại có đuôi là im nên giáo lý Ba Ngôi luôn cho rằng đây ở đây có nhiều Đấng để bảo vệ giáo lý 3 trong 1. Và tin rằng Đức Chúa Trời có ba ngôi, điều đó hoàn toàn không đúng bởi các lý do sau.

Kinh Cựu Ước

 1. Từ Elohim trong Cựu Ước luôn đi cùng các các động từ , tính từ và đại từ số ít, có nghĩa là danh từ này cũng ở số ít. Vậy nên Đức Chúa Trời cũng chỉ có một mà thôi
 2. Người Do Thái số nhiều danh từ khi họ muốn thể hiện sự vĩ đại, ý muốn nói răng Đức Chúa Trời là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa. Nó không nhằm mục đích thể hiện ý nghĩa đa thần giáo.
 3. Người Do Thái, đã sử dụng dạng số nhiều để tôn vinh một trong các vị thần của họ là ‘tổng thể các vị thần’.
 4. Thuyết độc thần phổ biến của Cựu Ước phủ nhận bất kỳ đề xuất nào cho rằng người Do Thái nghĩ rằng Thiên Chúa hiện hữu trong nhiều Ngôi vị.
 5. Tân Ước , được viết bằng tiếng Hy Lạp, không bao giờ sử dụng dạng số nhiều của theos để chỉ Thiên Chúa. 
 6.  Ngoài ra, khi các sứ đồ là người rõ nhất trong Tân Ước khi trích dẫn từ Cựu Ước tiếng Do Thái, nó dịch elohim bằng danh từ số ít theos
 7. Tương tự, bản dịch tiếng Hy Lạp cổ của Cựu Ước (bản Septuagint ) cũng luôn dịch elohim , khi dùng cho Thiên Chúa, với danh từ số ít theos .

Điều rõ ràng rằng Elohim không ủng hộ Giáo lý Ba Ngôi

Tân Ước

Trong Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp, từ “độc thần” là theos. Dạng số nhiều của theos là theoi, theoi được dùng để chỉ nhiều “đa thần”,Chúng ta hãy kiểm chứng thông qua ví dụ:

 • Tân Ước sử dụng  theoi– đa thần tám lần để chỉ con người hoặc các thần giả (Giăng 10:34-35; Công vụ 7:40, 14:11, 19:26; 1 Cô-rinh-tô 8:5; Ga-la-ti . 4:8),

nhưng LUÔN SỬ DỤNG THEOS – Độc thần qua các ví dụ

 • Ngay cả khi KINH THÁNH MỚI TRÍCH DẪN CÁC ĐOẠN TỪ Cự Ước HEBREW, các tác giả Tân Ước vẫn luôn dịch elohim trong tiếng Do Thái bằng danh từ số ít theos . Ví dụ, từ ” Đức Chúa Trời ” trong Phục truyền luật lệ ký 6:4 là elohim , nhưng khi Chúa Giê-su trích dẫn điều này trong Mác 12:29, Ngài đã sử dụng theos – độc giáo.
 • Vì có lời chép rằngNgươi phải thờphượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươivà chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. VIE1925- dung từ Theos- Độc giáo

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì; ấy là Cha ta làm vinh hiển ta, là Đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình.” Giăng 8:54

Khi tra kiểm tra rõ ràng các phân khúc trong Kinh Thánh, cũng như các đoạn trích thì Đức Chúa Trời chỉ là ngôi số ít chứ không phải là số nhiều.

Thờ phượng Chúa Giê-su

Một số nhóm như Nhân Chứng Giê-hô-va và Tin Lành Thật của Cha…đã rất tốt khi thoát khỏi được sự sai trái của màu nghiệm Chúa Ba Ngôi, tuy nhiên họ nghiêng hơi quá đà sang bên phải hơi quá đà thành ra cũng bị trật bánh. Họ từ chối thờ phượng Chúa Giê-su.

Xin lưu ý rằng Chúa Giê-su là một vị thần theo nghĩa đen( thần thật) có cùng những đặc điểm giống với Đức Chúa Trời, chứ không phải một vị thần do loài người dựng lên( thần giả).

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Thần.” Giăng 1:1

Giữ điều răn thứ nhất sao cho đúng

Điều răng thứ nhất là điều răn mà hầu hết chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ vi phạm. Chúng ta thường hay suy nghĩ rất đơn giản rằng chỉ khi chúng ta quỳ lạy một ai đó, vật gì đó… thì chúng ta mới phạm điều răn thứ nhất. Tuy nhiên, mệnh lệnh còn rộng hơn thế nhiều. Thần tượng là bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai, bất cứ thứ gì chiếm vị trí của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Bất cứ điều gì—một đối tượng, ý tưởng, triết lý, thói quen, nghề nghiệp, thể thao hay con người—là mối quan tâm hàng đầu của bạn, hoặc điều đó làm giảm lòng tin cậy và lòng trung thành của bạn đối với Chúa ở bất kỳ mức độ nào.

 • Thờ hình tượng

“vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời!” Rô-ma 1:25

Bản chất con người là yếu đuối, nên họ thường thờ lắm thần nhiều Chúa nên họ tự tạo dựng nên những vị thần như thần sức khoẻ, tình dục,thần tiền tài… nhưng những vị thần họ thờ không phải là thần thực sự những vị thần đó chẳng có quyền phép về sự cứu mạng sống chúng ta. Vậy tại sao chúng ta phải thờ lắm thần vô tri vô giác, có mắt không thể nhìn, có tai nhưng chẳng thể nghe làm gì trong khi chúng ta lại chỉ cần thờ phượng một mình Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng là Chúa trên muôn Chúa giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề.

Bài học từ Cựu Ước: bất cứ khi nào dân Y-sơ-ra-ên phạm tội thờ thần tượng thì khi ấy dân Y-sơ -ra -ên đều phải làm tôi mội phu tù cho các dân tộc khác. Đỉnh điểm là của đau đớn là gần 2000 năm bị lưu đày ở các nước và bị Hittle giết chết 6 triệu người.

 • Thần của niềm vui

Vì tôi đã thường nói điều nầy với anh em, bây giờ tôi lại khóc mà nói nữa: Có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ. Kết cuộc của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy xấu hổ làm vinh quang, và chỉ nghĩ đến những việc thế gian.Phi-líp 3:18–19

Những người tôn thờ vị thần này có thể đang sống vì thú vui nhục dục hoặc tình dục. Vấn đề ở đây là một khi bạn đã thử một thứ gì đó, bạn sẽ nhanh chóng chán nó và muốn nhiều hơn nữa. Khi đó nó trở nên đồi trụy và lệch lạc hơn, một sự ham muốn xấu xa không thể được thỏa mãn một cách chính đáng (xem Ê-phê-sô 5:12).

 • Tham lam tiền bạc

“Nếu tôi có để lòng tin cậy nơi vàng, Và nói với vàng ròng rằng: Ngươi là sự nương nhờ của ta; Nếu tôi vui mừng về tài vật tôi nhiều, Và vì tay tôi đã được lắm của;” Gióp 31:24–2

Mỗi người đàn ông hay phụ nữ đều có một vị thần. Đối với một số người, đó là Thiên Chúa duy nhất của Kinh thánh. Tuy nhiên, đối với những người khác, đó là điều gì đó hoặc ai đó mà họ sống vì, hoặc có lẽ là một sự theo đuổi đam mê nào đó trong cuộc sống. Điều đó thật đáng sợ nhưng có thật: một người có thể thờ phượng trong nhà thờ vào mỗi Chúa nhật nhưng vẫn là người thờ hình tượng toàn thời gian!

Sứ điệp ba thiên sứ

Sứ điệp ba thiên sứ đã Lớn tiếng kêu gọi những Cơ Đốc Nhân chân chính quay về thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật.Cả thế giới đã bị lừa dối để tôn thờ thần ba ngôi giả của Ba-by-lôn. 

 • Sứ điệp thiên sứ đầu tiên.

“Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính-sợ Đức Chúa Trời, và tôn-vinh Ngài, vì giờ phán-xét của Ngài đã đến; hãy thờ-phượng Đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước.” Khải Huyền 14:6-7

Trong bối cảnh cả thế gian đã bị lừa dối bởi giáo lý tuy 3 nhưng lại là 1, thì sứ điệp thiên sư thứ nhất kêu gọi con dân Chúa quay trở về thờ phượng Đấng tạo dựng trời đất, biển và các suối nước chính là Đức Giê-hô-va.

 • Sứ điệp thiên sứ thứ hai.

Và có một thiên sứ khác theo sau nói rằng: Ba-by-lôn đã sụp đổ, thành phố lớn đó đã sụp đổ rồi, vì nó đã cho mọi dân tộc uống rượu thạnh nộ gian dâm của nó. Khải Huyền 14:8

Cả thế gian đang say rượu tà dâm của Babylon là giáo lý thiên Chúa Ba Ngôi. Babylon đã lừa dối các hội thánh để thay thế Đức Chúa Cha bằng một vị thần ba ngôi ‘3 trong 1’ mà Kinh thánh không bao giờ nói đến.

 • Sứ điệp thiên sứ thứ ba.

“Lại một vị thiên-sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ-phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh-nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh-nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên-sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói của sự đau-đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ-lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên-nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn-nhục của các thánh-đồ: Chúng giữ điều-răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus.” Khải Huyền 14:9-12 

Hai sứ điệp đầu là lời kêu gọi ra khỏi Babylon thì sứ điệp thứ ba là sự cảnh báo nghiêm khắc.Cảnh cáo giúp chúng ta tỉnh tinh để thờ phượng Đức Chúa Trời có một và Thật nếu không thì sẽ phải uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời nếu chúng ta nhận dấu con thú.

.
.
.