Dấu Con Thú

Nếu ai thờ-phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh-nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh-nộ Ngài.

Dấu con thú là gì?

Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú“…Khải Huyền 13:14

Dấu con thú không đơn thuần là dấu hiêu vật lý như vi mạch, hình xăm hoặc thẻ căn cước… mà ở đây liên quan đến sự lừa dối.

“Nếu ai thờ-phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh-nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh-nộ Ngài” – Khải huyền 14:9

Dấu con thú liên qua đến vấn đề thờ phương. Satan sẽ lừa dối cả thế gian trên đất khiến dân cư trên trái đất thờ phượng con thú. Ai thờ phượng con thú sẽ nhận dấu con thú.

Dấu con thú
Dấu con thú

Dấu con thú và con chip 666 

hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được.Đây tỏ ra sự khôn-ngoan: Kẻ nào thông-minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.Khải Huyền 13: 17-18

Kinh thánh Khải Huyền chỉ ra rất rõ ràng Dấu con thú không phải 666. Kì thực, 666 là số con thú chứ không phải dấu của con thú.

Rõ ràng rằng con chip 666, mã vạch, hay thẻ ngân hàng… đều không phải là dấu của con thú. Mà 666 chính là số để chúng ta xác định đâu là tổ chức Anti-Christ.

Cảnh báo sự hiệp nhất tôn giáo của Giáo hội Công Giáo!

“Khải Huyền 13: 17-18″…Yêu cầu chúng ta phải tính số con thú một cách có logic và cần có sự thông minh, sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời chứ không chỉ đơn thuần là con chip 666, hình xăm , mã vạch…
Vicarius Filii Dei
Vicarius Filii Dei
 666
666

Luật ngày Chủ nhật sắp áp đặt

 “Nếu ai thờ-phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, 10thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh-nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh-nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên-sứ thánh và trước mặt Chiên Con. 11Khói của sự đau-đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ-lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên-nghỉ.” …Khải Huyền 14: 9-11

Ngày Sa-bát thứ bảy hoặc đã bị bãi bỏ, hoặc sẽ bị thay thế bằng ngày sa-bát Chủ nhật, đó là là cách Giáo Hội Công Giáo La Mã sẽ tiến hành.

Hãy giữ ngày sa-bát trong kinh thánh, và đừng nhận dấu của con thú. Thay vào đó, hãy trở thành một trong những vị thánh thời kỳ cuối cùng bằng cách tuân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời (bao gồm cả điều răn về ngày sa-bát) và đức tin của Chúa Giê-xu Christ.

10 điều răn của Chúa trong Kinh Thánh

Trả lời

.
.
.