Đại Hồng Thuỷ

Đại hồng thuỷ trong Kinh Thánh
Đại hồng thuỷ trong Kinh Thánh

Trên thế giới có tới 500 truyền thuyết và truyện dân gian từ các vị trí địa lý và nền văn hóa khác nhau đã báo cáo một cách nhất quán về một nhóm truyền thuyết cụ thể phổ biến ở hầu hết mọi nền văn minh. Truyền thuyết đã xuất hiện ở hàng trăm nền văn hóa trên khắp thế giới kể về một trận đại hồng thuỷ, thảm khốc đã tiêu diệt phần lớn nhân loại và chỉ có một số cá nhân và động vật sống sót. Trận đại hồng thuỷ Noah chỉ là một câu chuyện trong bộ sưu tập toàn cầu gồm ít nhất 500 huyền thoại về lũ lụt , là huyền thoại phổ biến nhất trong tất cả các huyền thoại cổ xưa. Như vậy rõ ràng trận đại hồng thuỷ là có thật, sự khác nhau là sự phân chia ngôn ngữ tại Babylon mà dẫn đến những chi tiết khác nhau chút ít mà thôi. Chúng ta cùng xem qua sự tương đồng của các câu chuyện về trận Đại Hồng Thuỷ

Chi tiết Tỉ lệ
Trận lụt diễn ra trên toàn thế giới 95%
Chỉ có một gia đình sống sót 88%
Việc sống sót là do một chiếc thuyền khổng lồ 70%
Động vật được cứu sống 67%
Lũ lụt là do sự gian ác của loài người 66%
Những người sống sót đã được báo trước 66%
Họ đã đến được một ngọn núi 57%
Chim được thả ra khỏi thuyền 35%
8 người được cứu sống 9%

Những câu chuyện kể về một trận lụt lớn được tìm thấy trên khắp thế giới…. Những câu chuyện về trận đại hồng thủy được tìm thấy ở mọi lục địa có người sinh sống và ở rất nhiều nhóm ngôn ngữ và văn hóa khác nhau.

Lời tiên tri về trận đại hồng thuỷ 

Lời tiên tri về trận đại hồng thuỷ đã được ban cho Enoch trước khi Methuselah ra đời. Enoch sau đó đã xây dựng lời tiên tri này thành tên của con trai mình là Methuselah (cái chết và được gửi đi). Lời tiên tri về sự phán xét lớn của Enoch sẽ đến ngay sau khi con trai ông qua đời. Tên con trai ông là Methuselah là lời bí mật của Enoch.

Mê-tu-sê-là nghĩa là “sau khi anh ấy chết, nó sẽ đến”. Nó ở đây là trận đại hồng thuỷ mà Đức Chúa Trời sẽ giáng trên loài người. Ngay sau cái chết của Methuselah, một sự phán xét lớn lao sẽ được giáng xuống thế giới. Phán quyết này không ai khác chính là trận lụt toàn cầu đã cuốn cả thế giới được biết đến lúc bấy giờ vào quên lãng. Chỉ có tám người sống sót trong biển chết

Mê-tu-sê-la cũng là nhân vật sống lâu nhất trong Kinh Thánh điều này chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đã vô cùng kiên nhẫn để chờ đợi loài người ăn năn. Tuy nhiên điều đáng tiếc là chẳng có bất cứ ai ăn năn về tội ác của mình cả.

Đức Chúa Trời vẫn còn thương sót đến những tôi tớ trung thành của Ngài, họ đều chết trước trận đại hồng thuỷ diễn ra. Các tổ phủ đức tin tử Adam đến Mê-tu-sê-la đều chết trước trận đại hồng thuỷ để không phải chứng kiến sự chết của các anh em và họ hàng của họ.

Tại sao trận đại hồng thuỷ xảy ra?

 Sáng-thế Ký 6:5 – ” Đức Giê-hô-va thấy sự hung-ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý-tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn

Sáng-thế Ký 6:11-12 : “Lúc ấy, khắp đất đều đồi trụy, đầy tội ác và hung bạo trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn xuống địa cầu và thấy nếp sống của cả nhân loại đều hư hoại.”

Con cái loài người chỉ toàn làm sự ác cướp bóc,hãm hiếp làm những điều dâm loạn…Đức Giê-hô-va đã cho chúng nó thời gian ăn năn mà chúng nói chẳng chịu ăn năn những công việc nơi tay chúng nó làm.

Con người trở nên vô gùng hung bạo và tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời
Con người trở nên vô gùng hung bạo và tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời
.
.
.