1000 năm bình an

Có một sự nhầm lẫn lớn trong việc giải thích lời tiên tri ” 1000 năm bình an” của tổ chức tôn giáo trên thế giới ngày nay liên quan đến – thời kỳ mà các thánh đồ của Đức Chúa Trời sẽ trị vì cùng với Đấng Christ. Sự nhầm lẫn chính là về ĐỊA ĐIỂM mà 1000 năm bình an này sẽ xảy ra.Hầu hết các tổ chức tôn giáo thường giảng dạy rằng 1000 năm bình an sẽ diễn ra trên trái đất này . Ai muốn thế giới tin rằng một thời kỳ ‘hòa bình và an toàn’ đang đến trên trái đất ??? – Đó chính là nhà thờ Công giáo La Mã và những hội thánh tin lành ( con gái bội đạo của người mẹ tà dâm Công Giáo). Chúng ta hãy cùng xem Kinh Thánh để hiểu thật rõ sự kiện này !!

1000 năm bình an
1000 năm bình an

Sự kiện bắt đầu 1.000 bình an?

Trái đất bị động đất lớn

“Liền có những tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm và động đất lớn; động đất lớn đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa từng có như vậy… Những hạt mưa đá lớn, nặng khoảng bốn mươi ki-lô-gam, từ trời rơi xuống loài người, loài người xúc phạm đến Đức Chúa Trời bởi tai họa mưa đá ấy, vì đó là một tai họa khủng khiếp.” Khải Huyền 16:18, 21

Người công bình

“Tôi thấy các ngai, và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn của những người bị chết chém vì làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và lời Đức Chúa Trời, và linh hồn của những người không thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy đều được sống lại và trị vì với Đấng Christ một nghìn năm.”  Khải Huyền 20:4

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên-sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không-trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. ” 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16, 17

Chúa Giê-su tái lâm để cứu người công bình
Chúa Giê-su tái lâm để cứu người công bình

Xin lưu ý: Những người công bình lúc bắt đầu sau 1.000 năm bình an để trị vì cùng Chúa Giê-su. Sau 1000 năm những kẻ gian ác sẽ sống lại để nhận sự đoán xét.

Kẻ gian ác

“Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế-gian sẽ than-khóc vì cớ Ngài.” Khải-huyền 1:7

Satan bị xiềng xíc

“Rồi tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, là Sa-tan, và xiềng nó lại một nghìn năm.Người ném nó xuống vực sâu, đóng cửa vực và niêm phong lại, để nó không còn lừa dối các nước nữa, cho đến khi một nghìn năm chấm dứt. Sau đó, Sa-tan phải được thả ra một thời gian ngắn. ” Khải Huyền 20:1–3

    Từ “vực sâu” trong nguyên bản tiếng Hy Lạp là “abussos” hay vực thẳm. Từ đó cũng được dùng trong Sáng Thế Ký 1:2 trong bản Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp có liên quan đến việc tạo dựng trái đất, nhưng ở đó nó được dịch là “sâu”. “ Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” Những từ “sâu”, “hố không đáy” và “vực thẳm” ở đây ám chỉ cùng một điều—trái đất ở dạng hoàn toàn tối tăm, vô tổ chức trước khi Đức Chúa Trời thiết lập trật tự cho nó. Giê-rê-mi, khi mô tả trái đất này trong suốt 1.000 năm, đã sử dụng gần như những thuật ngữ giống như trong Sáng thế ký 1:2: “không có hình dạng và trống rỗng”, “không có ánh sáng”, “không có người” và “đen” (Giê-rê-mi 4: 23, 25, 28). Vì vậy, trái đất tối tăm, tồi tàn không có người sống sẽ được gọi là hố không đáy, hay vực thẳm, trong suốt 1.000 năm, giống như lúc ban đầu trước buổi sáng thế được hoàn thành. Ngoài ra,nói về Sa-tan và các sứ giả của hắn trong suốt 1.000 năm là “nhóm lại trong hố” và “bị nhốt trong ngục”.

1 Có những tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm và động đất lớn; động đất lớn Khải Huyền 16:18–21
2 Sự tái lâm Chúa Giêsu cho các thánh đồ của Ngài Ma-thi-ơ 24:30, 31
3 Người chết được cứu sống lại 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16
4 Người được cứu sẽ được bất tử 1 Cô-rinh-tô 15:51–55
5 Chúng ta sẽ giống như Ngài 1 Giăng 3:2; Phi-líp 3:20, 21
6 Tất cả những người công chính đều được cất lên mây 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17
7 Ngài sẽ lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác Ê-sai 11:4
8 Những người chết chưa được cứu vẫn ở trong mồ cho đến hết 1.000 năm Khải Huyền 20:5
9 Chúa Giê-su đưa người công chính lên thiên đàng Giăng 13:33, 36; 14:2, 3
10 Sa-tan bị xiềng lại một nghìn năm. Người ném nó xuống vực sâu, đóng cửa vực và niêm phong lại Khải Huyền 20:1–3

Các sự kiện trong 1000 năm bình an 

“Tôi thấy các ngai, và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn của những người bị chết chém vì làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và lời Đức Chúa Trời, và linh hồn của những người không thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy đều được sống lại và trị vì với Đấng Christ một nghìn năm.” Khải Huyền 20:4

“Anh em há chẳng biết các thánh-đồ sẽ xét-đoán thế-gian sao? Ví bằng thế-gian sẽ bị anh em xét-đoán, thì anh em há chẳng đáng xét-đoán việc nhỏ-mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét-đoán các thiên-sứ sao? Huống chi việc đời nầy!1 Cô-rinh-tô 6:2, 3

  Những người được cứu từ mọi thời đại  sẽ tham gia vào cuộc phán xét trong suốt 1.000 năm. Trường hợp của tất cả những người bị hư mất, bao gồm cả ma quỷ và các thiên thần của hắn, sẽ được xem xét lại. Sự phán xét này sẽ làm sáng tỏ mọi thắc mắc mà người được cứu có thể có về những người bị hư mất.
Cuối cùng, tất cả sẽ thấy rằng mọi người chỉ bị loại khỏi thiên đàng nếu họ không thực sự muốn sống giống Chúa Giêsu hoặc ở với Ngài.

Trái đất trong tình trạng bị tàn phá bởi những trận mưa đá khổng lồ và một trận động đất tàn khốc Khải Huyền 16:18–21
Trái đất hoàn toàn tối tăm và hoang tàn, một “hố không đáy” Giê-rê-mi 4:23, 28
Sa-tan trói buộc và buộc phải ở lại trên đất Khải Huyền 20:1–3
Những người công bình ở trên trời tham gia vào sự phán xét (Khải Huyền 20:4) Khải Huyền 20:4
Kẻ ác đều chết hết Ê-sai 11:4

Trong suốt 1.000 năm, mọi linh hồn từng sống trên trái đất sẽ ở một trong hai nơi: 

  • (1) trên trái đất, chết và hư mất, hoặc
  • (2) trên thiên đàng, tham gia vào sự phán xét. Chúa mời gọi bạn lên thiên đàng.

Hãy chấp nhận lời mời của Ngài!

Kết thúc 1000 năm bình an 

“Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa.”  – Ê-sai 65:17

 “Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở.” 2 Phi-e-rơ 3:13

“Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật.” Khải Huyền 21:5

“Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.” Khải huyền 21:3

 Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng trời mới và đất mới, và Giê-ru-sa-lem Mới sẽ là thủ đô của trái đất được làm mới. Tội lỗi và sự xấu xa của nó sẽ biến mất mãi mãi. Dân Chúa cuối cùng sẽ nhận được vương quốc đã hứa cho họ. “Họ sẽ được sự vui mừng hân hoan, còn sự buồn rầu than thở sẽ trốn đi” (Ê-sai 35:10). Đơn giản là nó quá tuyệt vời để mô tả và quá vinh quang để bỏ lỡ! Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn một nơi cho bạn (Giăng 14:1–3)

Sự đến lần thứ ba của Chúa Giêsu với các thánh đồ của Ngài Xa-cha-ri 14:5
Thành thánh tọa lạc trên Núi Ô-liu, nơi trở thành một đồng bằng rộng lớn Xa-cha-ri 14:4, 10
Đức Chúa Cha, các thiên sứ của Ngài và tất cả những người công chính đều đến với Chúa Giê-su Khải Huyền 21:1–3
Kẻ ác chết sống lại; Sa-tan được thả ra Khải Huyền 20:5, 7
Sa-tan lừa dối cả thế giới Khải Huyền 20:8
Kẻ ác bao vây thành thánh Khải Huyền 20:9
Kẻ ác sẽ bị lửa tiêu diệt. Khải Huyền 20:9
Trời mới và đất mới được tạo dựng. Khải Huyền 21:1–3
Dân Chúa vui hưởng cõi đời đời với Chúa trên đất mới. Khải Huyền 21:2–4

Trả lời

.
.
.