Hướng dẫn Cầu Nguyện để được nhận lời

Cầu nguyện là sợi dây vô hình kết nôi chúng ta với Đức Chúa Trời vì thế chúng ta phải luôn cầu nguyện liên tục với Ngài mỗi ngày.

Cầu nguyện với Ai?

Kinh thánh đã dạy chúng ta phải cầu nguyện Đức Chúa Cha trong Danh Đức Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế. Đây là cách thờ phượng duy nhất được chấp thuận, ngoài ra không còn cách nào cả.

Lưu ý: Cầu nguyện với Ma-ri hay các Sứ Đồ là đi ngược lại Kinh Thánh.

 
Cầu nguyện
Cầu nguyện

Khi nào cần cầu nguyện?

Dân sự của Đức Chúa Trời đã cầu nguyện suốt cả ngày và vào nhiều những thời điểm khác nhau. 

  • “Buổi chiều, buổi sáng, và ban trưa, tôi sẽ than-thở rên-siết; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi.”Thi Thiên 55:17
  • “Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu-nguyện, xưng-tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.” – Đa-ni-ên 6:10
  • “cầu-nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa”1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17

Lời cầu nguyện là sợi dây vô hình kết nối chúng ta với Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-su vậy nên phải được thực hiện hàng ngày.

Cách thức cầu nguyền

Kinh Thánh ghi chép rất nhiều cách thức cầu nguyện khác nhau như: sấp mình, quỳ gối, đứng cầu nguyện, ngồi cầu nguyện…

Người cầu nguyện Cách thức Câu
Vua Sa-lô-môn đứng 1 Các Vua 8:22
Vua Sa-lô-môn quỳ 1 Các Vua 8:54
Chúa Giê-su Sâp mình Lu-ca 22:41
Đa-ni-ên Sâp mình Đa-ni-ên 6:10
Ê-tiên Sâp mình Công vụ 7:60
Phi-e-rơ Sâp mình Công vụ 9:40
Phao-lô Sâp mình Công vụ 20:36
Áp-ram Sấp mình Sáng thế 17:3
Môi-se Sấp mình  
Đa-vít Ngồi
2 Sa-mu-ên 7:18
Phao -lô Giơ tay 1 Ti-mô-thê 2:8

 Quỳ gối hay sấp mình là dấu hiệu của sự phục tùng Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối, và Rô-ma 14:11 nói, “Mọi đầu gối sẽ quì trước mặt Ta.”

Quỳ gối là phương thức cầu nguyện phổ biến nhất . Tuy nhiên việc quỳ gối hay sâp mình không bắt buộc phải thực hiện.

Lời cầu nguyện được nhận

Có 2 điều quan trọng để lời cầu nguyện của chúng ta đạt hiệu quả: Đi trong đường lối của ChúaLời cầu nguyện chính đáng.

Trung tín bước đi theo Chúa

  • “Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; Tai Ngài nặng trĩu không nghe được. Nhưng sự gian ác của bạn đã ngăn cách bạn với Chúa của bạn; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe thấy” (Ê-sai 59:1-2).
  • “nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ.”  – 2 Sử ký 7:14

Tội lỗi sẽ chia cắt chúng ta với Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta ăn năn Ngài sẽ tha tội cho chúng ta.

Lời cầu nguyện chính đáng

 Nếu mong ước của chúng ta chính đáng theo như ý muốn của Ngài, để phục vụ đức tin…thì Chúa sẽ sớm nhận lời điều ước đó của chúng ta thôi. Nhưng  ngược lại những mong ước theo xác thịt thì sẽ mang kết quả xấu. Tôi xin liệt kê vài nhu cầu chính dáng và vài nhu cầu xác thịt cho các bạn cùng xem.

“Anh em cầu-xin mà không nhận-lãnh được, vì cầu-xin trái lẽ, để dùng trong tư-dục mình.” Gia-cơ 4:2-3

Chính Đáng Xác thịt
Đủ ăn Ăn ngon
Đủ mặc Mặc đẹp
Nhà để ở Nhà cao
Phượng tiện đủ dùng Oto đẹp
Đủ tiêu Nhiều tiền

Những ham muốn xác thịt thì sẽ không được Chúa nhận lời. Còn mong ước theo Linh Thánh thì sẽ sớm được nhận lời.

Trả lời

.
.
.