Anti-Christ là ai ?

 AntiChrist là những kẻ tự xưng mình là Cơ Đốc Nhân nhưng lại chống đối với Đấng Christ và chống đối lại Đức Chúa Trời.

 Anti Christ là gì?

“Anti” trong tiếng Latinh có nghĩa đen là chống đối, như vậy thì AntiChirst là ám chỉ những kẻ chống đối Đấng Christ. Ngoài ra “anti” trong tiếng La-tinh cũng có nghĩa là “nơi cư ngụ” (ở trong vòng chúng ta), như vậy thì AntiChirst cũng là những kẻ ở trong vòng chúng ta nhưng chống lại Đấng Christ.

Nói tóm lại AntiChrist là những kẻ tự xưng mình là Cơ Đốc Nhân nhưng lại chống đối với Đấng Christ và chống đối lại Đức Chúa Trời.

1. Bốn con thú ngoi lớn từ biển nghĩa là gì?

Đa-ni-ên 7:3…” Đoạn, bốn con thú lớn từ biển lên; con nọ khác con kia ” 

Đa-ni-ên 7:23…”Con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất “Khải Huyền 17:15 …”Những dòng nước ngươi đã thấy, trên có dâm-phụ ngồi, tức là các dân-tộc, các chúng, các nước và các tiếng”

 Trả lời :

 • Con thú tượng trưng cho một dân tộc, một vương quốc.
 • Nước tượng trưng cho dân cư đông đúc hoặc số lượng người lớn. 

Vậy thì bốn con thú ngoi lên từ biển nghĩa là bốn vương quốc hùng cường nhất.

1.Con thú thứ nhất

Đa-ni-ên 7: 4 …”Con thứ nhứt giống như sư-tử, và có cánh chim ưng. Ta nhìn-xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cất lên khỏi đất, đứng hai chân như người ta, và nó được ban cho lòng loài người”

 • Đôi cánh của chim ưng – tượng trưng cho tốc độ chinh phạt của Babylon.
 • Con sư tử – tượng trưng cho sự hùng mạnh  ( Giê-rê-mi 4:13; Ha -ba- cúc 1: 6–8) .
 • Cánh nó bị nhổ – Vua  Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lon sẽ bị đuổi khỏi loài người và sống chung với thú vật ngoài đồng. Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò và sẽ ướt đẫm sương móc trên trời.
 • Ban cho lòng loài người – Nê-bu-cát-nết-sa được Đức Chúa Trời cảm hóa và tôn vinh Đức Chúa Trời. (Đa-ni-ên 4: 34-37)

2.Con thú thứ 2

Đa-ni-ên 7: 5…” Nầy, một con thú thứ hai, y như con gấu; nó đứng nghiêng nửa mình, có ba cái xương sườn trong miệng, giữa những răng; và người ta bảo nó rằng: Hãy chỗi dậy, hãy cắn-nuốt nhiều thịt ” 

 • Con gấu – tượng trưng cho sức mạnh khủng khiếp của Mê-đi và Phê-rơ-sơ.
 • Đứng nghiêng nửa mình Con thú này đứng nghiên nửa mình tượng cho nước Mê-đi ra đời trước, nhưng Phe-rơ-sơ mới là nước mạnh hơn ra đời sau.
 • Ba cái xương sườn – tượng trưng cho ba đế chế hùng mạnh đã bị Mê-đi và Phe-rơ-sơ chinh phạt và chiếm đóng là Babylon, Ai Cập, Lydia.

Con thú thứ 3

 Đa-ni-ên 7: 6 …” Sau đó, ta nhìn-xem, nầy, có một con thú khác giống như con beo, ở trên lưng có bốn cánh như cánh chim. Con thú đó có bốn đầu, và được ban cho quyền cai-trị.” 

 • Con beo – Tượng trưng cho sự nhanh nhạy và tốc độ chinh phạt thế giới của A-lêc-xan-đơ Đại Đế.
 • Có bốn cánhCon thú thứ 3 này có đến 4 cái cánh ( thay vì 2 cái cánh như con thú thứ nhất ) tượng trưng cho sự chinh phạt 3/4 thế giới với tốc độ kinh hoàng của Hoàng Đế A-lêc-xan-đơ Đại Đế (Giê-rê-mi 4: 11–13).
 • Bốn cái đầu – Sau khi A-lếc-xan-đơ Đại Đế  qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ thì Hy Lạp đã chia cho bốn tướng bao gồm :Cassander, Lysimachus, Ptolemy, và Seleucus.

7. Đặc điểm nhận dạng của AntiChrist  là gì ?

Sau đó, trong khải tượng ban đêm tôi lại thấy một con thú thứ tư trông dữ tợn, đáng sợ và mạnh mẽ phi thường. Nó có bộ răng bằng sắt khổng lồ; nó nuốt và nghiền nát, rồi dùng chân giày đạp vật gì còn lại. Nó khác hẳn các con thú trước và có đến mười cái sừng. 8Tôi đang suy nghĩ về các sừng đó thì kìa, có một cái sừng khác, nhỏ hơn, mọc lên giữa những sừng ấy; ba cái trong những sừng trước bị nhổ tận gốc trước mặt nó. Sừng nhỏ nầy có nhiều mắt giống mắt người và một cái miệng nói những lời xấc xược. (Đa-ni-ên 7:7-8).
 
Bấy giờ, tôi muốn biết chắc chắn về con thú thứ tư, là con khác hẳn các con thú khác, vô cùng dữ tợn với răng sắt và móng đồng. Nó cắn nuốt, nghiền nát và lấy chân giày đạp những gì còn sót lại. 20Tôi cũng muốn biết thêm về mười cái sừng ở trên đầu nó và về cái sừng khác mọc lên khiến ba sừng rụng xuống trước mặt nó, là cái sừng có mắt và miệng nói những lời xấc xược và có vẻ mạnh bạo hơn những sừng khác. 21Khi tôi nhìn, cái sừng nầy tranh chiến với các thánh và chiến thắng, 22cho tới khi Đấng Thượng Cổ ngự đến, lập sự phán xét để bênh vực các thánh của Đấng Chí Cao, và đến kỳ các thánh thừa hưởng vương quốc.
23Người ấy giải thích với tôi: ‘Con thú thứ tư
Sẽ là vương quốc thứ tư trên đất,
Khác hẳn mọi vương quốc kia;
vương quốc đó sẽ ăn nuốt,
Giày đạp và nghiền nát cả trái đất.
24Mười cái sừng là mười vua
Sẽ ra từ vương quốc đó.
Nhưng sẽ có một vua nổi lên sau,
Khác hẳn các vua trước,
Và sẽ đánh đổ ba vua.
25Vua nầy sẽ nói những lời xúc phạm Đấng Chí Cao,
Làm hao mòn các thánh của Đấng Chí Cao.
Vua định thay đổi thời và luật pháp.
Các thánh sẽ bị phó vào tay vua ấy
Cho đến một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ.
 

Kinh Thánh đã bày tỏ rõ ràng 9 đặc điểm nhận dạng tổ chức anti-Christ trong Đa-ni-ên 7.Vì vậy chúng ta có thể xác định chính xác danh tính của tổ chức này. Sự thật này sẽ khiến rất nhiều người đau đớn nhưng chúng ta phải hạ mình chấp nhận những Lẽ Thật của Đức Chúa Trời . Sau đây là 9 đặc điểm của tổ chức anti-Christ.

Trả lời:

1,Mười cái sừng: tượng trương cho 10 vương quốc Châu Âu trong đế chế La Mã cũ bao gồm: 

 • Visigoths – Spain – Tây Ban Nha 
 • Anglo-Saxons-  England – Anh
 • Franks- Franks – Pháp
 • Alemani –Thụy Sĩ 
 • Burgundians –Ba Lan .
 • Lombards –  Italy – Ý.
 • Suevi – Cộng hòa Séc.
 • Heruli – Bị hủy diệt năm 508AD
 • Vandals – Bi hủy diệt 533 AD
 • Ostrogoths  – Bị diệt 538 AD

2,Sừng khác, nhỏ hơn: Tượng trưng Giáo Hội Công Giáo chỉ là một đất nước nhỏ bé.

3, Mọc lên giữa những sừng ấy: tượng trưng Giáo Hội Công Giáo hình thành giữa 10 (7) nước khác.

4,Một cái miệng nói những lời xấc-xược – tượng trưng Giáo Hoàng là người đại diện cho toàn Giáo Hội Công Giáo phát ngôn những lời lẽ đi trái ngược Kinh Thánh. Thậm chí còn tự xưng là ” Đức Chúa Trời “

“Giáo Hoàng cũng là Đức Chúa Trời , vậy thì Giáo Hoàng cũng có quyền trên Trời và dưới đất. “

Trích [Pope Pius V, quoted in Barclay, Cities Petrus Bertanous ]

5, Ba cái trong những sừng trước bị nhổ tận gốc trước mặt nó – Tượng trưng cho ba quốc gia bị hủy diệt vì không tuân theo Giáo Hội Công Giáo La Mã.

 • Năm 508 AD, Dân tộc Heruli bị tiêu diệt hoàn toàn và vua Clovis được tôn kính như là con trai của Giáo Hội Công Giáo La Mã.
 • Năm 533 AD, Dân tộc Vandals  bị  tiêu diệt hoàn toàn và một sắc lênh có tên là Justinian Code được công bố. Theo đó những ai không thừa nhận Giáo Lý Thiên Chúa Ba Ngôi hoặc thừa nhận là Đức Tin Công Giáo sẽ bị coi là dị giáo và sẽ bị trừng phạt dã man.
 • Năm 538 AD, Dân tộc Ostrogoths bị tiêu diệt, và sắc lệnh Justinian Code về Giáo Thiên Chúa Ba Ngôi cũng như Niềm Tin Công Giáo được ban hành trên toàn lãnh thổ châu Âu.

6, Khác hẳn các vua trước – tượng trưng Giáo hội Công Giáo là một quốc gia tôn giáo nó dùng tôn giáo để cai trị các nước, còn các đế chế khác thì dùng binh đao đi cai trị các nước khác

7,Tranh-chiến cùng các thánh, và thắng trận Giáo Hội Công Giáo đã tàn sát dã man hơn 50 triệu các Cơ Đốc Nhân vì các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Cuối cùng chính Giáo Hội Công Giáo đã phải thừa nhận tội ác của mình. Chúng tôi xin đưa ra 2 dẫn chứng nói về tổ chức này 

” Giáo hội Công Giáo đã tàn sát người vô tội nhiều hơn bất kì tổ chức nào từng tồi tại ở nhân loại,. Một người Tin Lành có kiến thức lịch sử sẽ không có bất cứ nghi ngờ nào về vấn đề  này” –

Trích [History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Volume II, p. 32]

8,Xuất hiện từ vương quốc thứ tư- GHCG nằm gọn trong Vương Quốc Ý, và Ý thuộc Đế Chế La Mã ( con thú thứ tư)

 • F. Đa-ni-ên 7:7, 8 …Nó sẽ xuất hiện từ vương quốc thứ tư- Chính là Vương Quốc ngoại giáo La Mã

9,Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ – ứng nghiệm một cách tuyệt đối chính xác  trong 1260 năm  (42 tháng)các con dân của Chúa bị Giáo Hội Công Giáo La Mã tàn xát dã man. 

 • Một kỳ = một năm, nửa kỳ = nửa năm, những kỳ = 2 năm. Như vậy tổng cộng là 3,5 năm = 42 tháng.Khoảng thời gian 3 năm rưỡi được nhắc đi nhắc lại trong 7 lần trong sách Đa-ni-ên và sách Khải Huyền ( Đa-ni-ên 7:25;  12: 7 ;  Khải Huyền 11: 2, 3;  12: 6 , 14; 13: 5 ) .Khoảng thời gian 3,5 năm tương ứng với 42 tháng.
 • Một năm dương lịch có 365 ngày, một năm âm lịch có 354 ngày, một năm Kinh Thánh có 360 ngày. Vậy thì khoảng thời gian đó tương ứng với 1260 ngày. 3½ năm =42 tháng = 1260 ngày.
 • Một ngày = Một năm ( Ê-xê-chi-ên 4:6 ; Dân số ký 14:34 ).
 • Giáo Hội Công Giáo La Mã đã sát hại ít nhất 50 triệu thánh đồ và vu khống tội dị giáo, phù thủy…

Sự cai trị của Giáo Hội Công Giáo La Mã bắt đầu từ năm 538, khi ba dân tộc châu Á là  ba nước đối nghịch lại với Giáo Lý Thiên Chúa Giáo Ba Ngôi bị tiêu diệt hoàn toàn . Sự cái trị được tiếp diễn cho đến năm 1798, khi tướng Berthier của Naponeon bắt sống Giáo Hoàng để phá hủy quyền lực tuyệt  đối của Giáo Hoàng Pope Pius VI và quyền lực chính trị của Giáo Hội Công Giáo La Mã . Lời tiên tri đã được ứng nghiệm một cách tuyệt đối chính xác 1260 năm theo nghĩa đen.Đó là cú đánh chí mạng dành cho Giáo Hoàng. 

10, Phạm đến Đấng Rất Cao Giáo Hội Công Giáo đã phạm thượng tới Đức Chúa Trời bằng việc tự xưng là Đức Chúa Trời và có quyền tha tội.

 • Lu-ca 5:21….” Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao”. Tự nhận rằng cũng có quyền tha tội. – Quyền tha tội.

” Các Linh Mục thực sự có quyền tha tội nhờ quyền năng mà Đấng Christ đã ban cho họ “

Trích [ Joseph Deharbe, Catechism of the Catholic Religion (1912)]

 • Giăng 10:33…”  người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời” .Tự nhận là Đức Chúa Trời. – Tự xưng là Đức Chúa Trời.

“Giáo Hoàng cũng là Đức Chúa Trời , vậy thì Giáo Hoàng cũng có quyền trên Trời và dưới đất. “

Trích [Pope Pius V, quoted in Barclay, Cities Petrus Bertanous ]

 • H.Đa-ni-ên 7:25Khải Huyền 13: 5…”vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao-mòn các thánh của Đấng Rất Cao” 

10,Đổi những thời-kỳ và luật-pháp – Giáo Hội Công Giáo đã thay đổi  điều răn thứ 4 của Đức Chúa Trời ( thời kì), chuyển ngày thờ phượng Đức Chúa Trời từ ngày Sabbath sang ngày Chúa Nhật. Thay đồi luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời.

 • Đổi những thời kì– hay đổi ngày Sabat sang ngày Chủ Nhật.

” Trong Kinh Thánh, không có đoạn nào Đấng Christ hay các sứ đồ yêu cầu thay đổi ngày Sabbath sang ngày Chủ Nhật , nhưng ngày nay hầu hết các Cơ Đốc Nhân đều giữ ngày Chủ Nhật vì điều đó đã được bày tỏ cho chúng ta thông qua Giáo Hội Công Giáo La Mã những điều ngoài Kinh Thánh “

 – Catholic Virginian,October 3, 1947, p. 9, article “To Tell You the Truth.”

“Chúng tôi giữ ngày Chủ Nhật thay vì tại Cộng Đồng Laodicea (364),Giáo Hội Công Giáo Đã thay đổi ngày lễ trọng thể từ ngày Sabbath sang ngày Chủ Nhật “

-The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine, p. 50, 3rdedition, 1957.

 • Đổi luật pháp – Giáo Hội Công Giáo đã bỏ đi điều răn thứ hai ( Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó) . Sau đó Giáo Hội Công Giáo đã chia điều răn thứ mười thành 2 điều răn.

Đừng quên rằng – Tất cả cac đặc điểm nhận dạng trên đã được tiên tri trước trong sách Đa-ni-ên.Đó không phải là ý kiến cá nhân hay sự suy luận. Lịch sử sẽ làm sáng tỏ những luận điểm trên. Và tất cả 9 đặc điểm đó thì hoàn toàn trùng khớp với một thế lực – Giáo Hoàng. Nhưng để thuyết phục hơn, hãy để chúng tôi phân tích từng đặc điểm để chúng ta không còn nghi ngờ  gì nữa !

9. Khi nào những lời tiên tri của Đa-ni-ên sẽ mở ra cho chúng ta biết?

Trả lời : Trong Đa-ni-ên 12:4 Nhà tiên tri Đa-ni-ên đã được yêu cầu đóng sách cho đến thời kì cuối cùng . Đan-ni-ên 12: 6 , một giọng thiên sứ hỏi:  “Đến cuối-cùng những sự lạ nầy được bao lâu? “. Câu 7 trả lời : “một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ;” Thiên sứ đảm bảo với Đa-ni-ên rằng phần sách đề cập đến lời tiên tri trong thời kì cuối sẽ được mở sau khi kết thúcquãng thời gian 1260 dưới sự kiểm soát của Giáo Hoàng , đó là vào năm 1798 Giáo Hoàng.

Tất cả các giáo lý tôn giáo cần phải được nghiên cứu trên Kinh Thánh để xác định tính đúng đắn.

10. Hầu hết các Cơ Đốc Nhân đã bị lừa dối. Trước khi học Kinh Thánh chúng ta nên làm gì ?

Công vụ 17:11….” những người nầy có ý hẳn-hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh, để xét lời giảng có thật chăng.”

Trả lời :  Học những giáo lý mới trong Kinh Thánh là điều hết sức được khuyến khích, nhưng chúng ta cần phải đối chiếu những giáo lý đó với Kinh Thánh một cách tỉ mỉ để được sự hài hòa với lời của Đức Chúa Trời.

Kết luận

Chúng ta cần nhiều thời gian để nghiên cứu Kinh Thánh hơn.Điều gì quan trọng nhất của những lời tiên tri?

2 Phi-e-rơ 1:12 …”Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ-ràng và chắc-chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi. ” 

2 Phi-e-rơ 1:19 …”Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên-tri chắc-chắn hơn, anh em nên chú-ý lời đó, như cái đèn soi-sáng trong nơi tối-tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em.”

 • A. Tiết lộ về sự diệt vong của trái đất.
 • B Xác định những nhân vật chính trong giai đoạn cuối cùng của trận chiến giữa Chúa Jesus và Satan
 • C.Tiết lộ rõ ràng những kế hoạch nham hiểm của Satan nhằm gài bẫy và tiêu diệt tất cả chúng ta.
 • D. Dành trọn đức tin vào Đức Chúa Trời.
 • E.Sự nâng đỡ của Chúa Jesus- Sự cứu chuộc , tình yêu , năng lực , sự thương sót, sự công chính của Người.

Câu hỏi suy ngẫm

1. Kẻ phản nghịch Đức Chúa Trời là một người hay là một tổ chức ?

 • Chúng ta đã thấy rõ kẻ chống Chúa là một tổ chức, là một vương quốc – chính là Giáo Hội Công Giáo.
 • ” Mắt người ” ( Đa-ni-ên 7:8 ) ám chỉ một người lãnh đạo, đại diện và ở đây không ai khác chính là Giáo Hoàng.
 • Trong giáo hội Công Giáo có rất nhiều người tốt bụng, thực tâm đi tìm kiếm Đức Chúa Trời , và chắc chắn một điều rằng ở trong Giáo Hội Công Giáo có rất nhiều con dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta không được phép kết án họ, ngược lại hãy liên tục cầu nguyện để họ tìm được LẼ THẬT ĐỨC CHÚA TRỜI.

2. Các Cơ Đốc Nhân chân chính có lên cưỡng bức LẼ THẬT ĐỨC CHÚA TRỜI ?

 • Đức Chúa Trời hoàn toàn không thích sự thờ phượng trong sự ép buộc. Mặc dù khiến Ngài rất đau đớn nhưng Ngài vẫn để Adam và Eva phạm tội trước mặt Ngài. 
 • Thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự ép buộc là điều không thể chấp nhận được trước mặt Đức Chúa Trời.Đó là cách của Satan.
 • Đức Chúa Trời yêu sự thờ phượng tự nguyện.
 • Thực tế chỉ ra rằng chỉ có Satan mới thông qua luật pháp cưỡng ép sự thờ phượng, bắt bớ, tàn sát, tra tấn….

3. Anti-Christ có phải là kẻ công khai trực tiếp chống đối lại Đức Chúa Trời ?

“Anti” trong tiếng Latinh có nghĩa là chống đối. Nhưng “anti” cũng có nghĩa là ” nơi cư ngụ ( từ trong chúng ta mà ra ) ” hay ” thay cho ” . Chính vì thế mà nó có những lời phạm đến Đấng Rất Cao chúng ta hãy cùng xem.(1 John 2:19)

 • A. Linh mục cũng có quyền tha tội – Ngoài Đức Chúa Trời chẳng ai có thể tha tội kể cả Chúa Jesus (Luke 5:21).
 • B. Thay đổi điều răn của Đức Chúa Trời bằng các phá bỏ điều răn thứ hai .Chia điều răn thứ mười thành 2 điều răn. – Luật pháp của Đức Chúa Trời không thể thay đổi (Ma-thi-ơ 5:18 ).
 • C. Giáo Hoàng cũng là Đức Chúa Trời.

4. Chẳng phải Kinh Thánh nói rằng sẽ có nhiều anti-Christ xuất hiện sao ? ( 1 John 2:18–22 )

 • Thực tế thì trong lịch sử có rất nhiểu Kẻ địch lại Đấng Christ đã xuất hiện trong lịch sử
 • Tuy nhiên lại chỉ có một tổ chức, vương quốc, cá nhân có đầy đủ các đặc điểm miêu tả về anti-Christ- chính là Giáo Hội Công Giáo La Mã.

5. Trong tiên tri Kinh Thánh thì “con thú” ( vương quốc ) có liên quan gì đến Dấu Con Thú ?

Chắc chắn là không phải rồi.Không có một sự liên quan nào ở đây hết.

 • Đức Chúa Trời ví con thú như là một người cai trị, vương quốc, dân tộc, quốc gia.Đó là cách mà Ngài miêu tả trong Tiên Tri Kinh Thánh. Ví dụ như :Liên Bang Nga thì được ví như một con gấu, Mỹ thì được ví như con Đại Bàng,…Và Chúa Jesus thì được ví như Chiên Con ( Giăng 1:29 ) 
 • Đó chỉ là những đặc điểm miêu tả về sự hung bạo của các vương quốc hay sự nhu mì của con dân Ngài.

Câu hỏi liên quan về AntiChrist

29 đặc điểm của AntiChrist

1- Con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất, khác với hết thảy các nước, và nó sẽ nuốt cả đất, giày-đạp và nghiền nát ra (Đa-ni-ên 7:23). – Đây là vương quốc giống như những chiếc chân sắt trên hình ảnh của Nebuchadnezzar, đó là ROME . Vì vậy, chiếc sừng nhỏ đến từ quốc gia của Đế chế La Mã cũ.

2 – Chiếc sừng nhỏ giống với mười chiếc sừng khác của con thú ‘La Mã’ (Đa-ni-ên 7: 8). Có nghĩa là sức mạnh sừng nhỏ tồn tại trong thời gian Đế chế La Mã chia thành 10 vương quốc ở châu Âu và lên nắm quyền sau khi chia tách.

3 – Chiếc sừng nhỏ là chiếc sừng ‘ÍT’ (Đa-ni-ên 7: 8). Có nghĩa là nó đặc biệt là một vương quốc ‘nhỏ’.

4 – Chiếc sừng nhỏ ‘khác’ với mười chiếc sừng khác (các vương quốc) của Châu Âu (Đa-ni-ên 7:24).

5 – Chiếc sừng nhỏ có ba chiếc sừng khác được ‘nhổ bởi rễ’ (Đa-ni-ên 7: 8). Có nghĩa là vương quốc sừng nhỏ đã có 3 trong số các vương quốc ban đầu của châu Âu bị tiêu diệt hoàn toàn.

6 – Chiếc sừng nhỏ ‘nói những điều lớn lao chống lại Đức Chúa Trời’ (Đa-ni-ên 7:25).

7 – Chiếc sừng nhỏ bắt bớ các thánh đồ của Đức Chúa Trời trong một thời gian, nhiều lần và một nửa thời gian (Đa-ni-ên 7:25). Có nghĩa là vương quốc sừng nhỏ bắt bớ những tín đồ chân chính trong Chúa Giê-xu Christ trong 1260 ngày (tiên tri). Đó là 1260 năm theo nghĩa đen. (Xem TRANG NÀY liên quan đến ngày cho quy tắc một năm trong lời tiên tri).

8 – Chiếc sừng nhỏ ‘cho rằng thay đổi thời gian và luật lệ’ (Đa-ni-ên 7:25). Có nghĩa là vương quốc này cho rằng mình có thẩm quyền thay đổi thời gian và luật lệ của Đức Chúa Trời.

9 – Chiếc sừng nhỏ ‘tự tôn mình lên Hoàng tử nước chủ nhà’ (Đa-ni-ên 8:11). Có nghĩa là vương quốc nhỏ bé này tự tôn mình lên như satan bằng cách đặt mình VÀO NƠI CỦA Chúa Kitô trên trái đất.

10 – Chiếc sừng nhỏ ‘ném nơi thánh xuống’ và ‘ném sự thật xuống đất’ và ‘chà đạp nơi thánh và chủ nhà’ (Đa-ni-ên 8: 11-14). Có nghĩa là vương quốc nhỏ bé này thay thế dịch vụ tôn nghiêm trên Thiên đàng do Thầy tế lễ Thượng phẩm của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô thực hiện bằng dịch vụ của chính nó và các tư tế của chính nó trên trái đất. Vương quốc nhỏ bé này cũng chà đạp lên sự thật và gây ra lỗi để phát triển thịnh vượng.

11 – ‘Quyền năng của chiếc sừng nhỏ sẽ hùng mạnh, nhưng không phải bởi sức riêng của nó’ (Đa-ni-ên 8:24). Có nghĩa là vương quốc nhỏ bé này không có bất kỳ sức mạnh nào để chinh phục. Nó sử dụng sức mạnh của các quốc gia khác để giúp nó làm ‘công việc bẩn thỉu’.

One thought on “Anti-Christ là ai ?

Trả lời

.
.
.