Ân điển của Đức Chúa Trời

Ân điển của Đức Chúa Trời 

1.Đức Chúa Trời chưa bao giờ dừng yêu bạn,yêu tôi, yêu chúng ta. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho loài người vượt ngoài gì mà chúng ta có thể miêu tả được.Cho dù chúng ta chỉ là những kẻ bội nghich với Đức Chúa Trời, nhưng tình yêu của Ngài dành cho chúng ta vẫn chẳng hể thay đổi. Vì tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho loài người là tình yêu vô điều kiện, tôi mong các bạn hãy luôn luôn nhớ điều này. Tôi ,bạn, chúng ta là những “người con hoang đàng” song Đức Chúa Trời vẫn hướng ánh mắt trông đợi chúng ta quay trở về nhà.

Giê-rê-mi 31:3…”Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.Vì ta đã coi ngươi là quí báu, đáng chuộng, và ta đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi, và các dân tộc thay mạng sống ngươi.”

2.Chúng ta là “Sự Tối” nên chúng ta chẳng thể nào nhận biết Đức Chúa Trời là ” Sự Sáng “. Chúng ta là ” tội lỗi ” nên chúng ta bị phân rẽ ra khỏi Đức Chúa Trời là “Đấng Công Bình”.Vì tình yêu của Đức Chúa Trời là vô điều kiện nên Ngài sẵn lòng đem con một của mình chết thế cho tội lỗi của thế gian, đó thực sự là một tình yêu ngoài sức tưởng tượng của con người. Con Trai Ngài tức Đức Chúa Jesus Christ cũng sẵn lòng chịu đau đớn và chết thay cho tội lỗi của nhân loại. 

Giăng 3:16…”Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

1 Giăng 4:9-10…”Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. 10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.”

3.Tất cả bạn và tôi đều sai-lạc , thảy cùng nhau ra vô-ích, cả thế gian này chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không.Vì chúng ta không có gì để trả giá cho những tội lỗi mà chúng ta đã vấp phạm nên chúng ta phải chấp nhận sự chết. Nhưng nay Đức Chúa Trời đã ban Con một của Ngài cho chúng ta để trả giá cho những tội lỗi mà chúng ta đã mắc phạm .Việc của chúng ta đơn giản là tiếp nhận những ân điển của Đức Chúa Trời để nhờ ân điển đó chúng ta được xóa sạch tội lỗi mình.Ân điển của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người dù chúng ta chẳng hề xứng đáng, dù chúng ta đã từng giết, cướp bóc, gian dâm …thì Ngài vẫn dành ân điển đó cho tất cả chúng ta.

2 Cô-rinh-tô 5:21….”Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.”

4. Ân điển của Đức Chúa Trời lớn là bao.Bạn và tôi, chúng ta hãy nắm giữ những ân điển này để được xóa sạch tội lỗi của mình. Đơn giản thôi  bằng cách cầu nguyện,có đức tin , và nhận lấy Ân Điển của Đức Chúa Trời và con Trai Ngài là Đức Chúa Jesus Christ tất cả chúng ta hãy cũng tuyên bố với cả thế gian rằng:

 • Hê-bơ-rơ 2:9-18 …”Nhưng Đức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết. “

 • 1 Giăng 1: 9…”Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”
 • Giăng 6:47 …”Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời.”
   

5. Ẩn điển của Đức Chúa Trời ban cho con người vì tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta.Chúng ta được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời bởi ân điển chứ không phải bởi luật pháp. Việc làm theo luật pháp chẳng thể trả giá một chút nào cho những tội lỗi mà chúng ta gây ra, nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời thì mọi tội lỗi trong quá khứ của chúng ta mới được xóa sạch. Điều duy nhất chúng ta có thể làm đó chính là cầu nguyện với Đức Chúa Jesus,cũng như đặt trọn đức tin vào Chúa Jesus.

 Ê-phê-sô 2: 8 , 9…”Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”

6. Khi chúng ta nhận lấy món quà ân điển của Đức Chúa Trời và tiếp nhận Chúa Jesus vào trong trái tim chúng ta.Đức Chúa Trời sẽ ban Thánh Linh của Ngài thông qua Đức Chúa Jesus như một vũ khí để chúng ta chiến đầu lại với tội lội,giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi. Con người cũ đầy tội lỗi của chúng ta sẽ chết đi thay thế vào đó là một con người đầy dẫy Thánh Linh của Chúa.Chúng ta sẽ phúc biết bao khi có Chúa Jesus ở cùng, thà làm đầy tớ của Đức Chúa Trời còn hơn là sống một cuộc sống sung sướng nhưng đầy tội lỗi.

2 Cô-rinh-tô 5:17…”Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”

7. Mọi người đều cho rằng sống một cuộc đời Cơ Đốc Nhân sẽ trở nên gò bó, thiếu sự tự do thoải mái, không có bạn bè… Điều này là hết sức sai lầm, khi bạn thực sự ở trong Chúa bạn sẽ thấy được một sự bình yên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.Dù ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bạn có ra sao đi chăng nữa thì Chúa Jesus cũng chẳng bao giờ bỏ rơi bạn.Cuộc sống con người của mỗi chúng ta có những khúc thăng trầm, có những lúc bạn bị bỏ rơi, bị phản bội, hay gặp khó khăn………. chính Chúa Jesus là người sẽ đến bên bạn,trò chuyện cùng bạn , an ủi bạn , giúp đỡ bạn vượt qua những lúc khó khăn.Sự bình yên và hạn phúc khi ở bên Chúa đơn giản là vậy, chỉ cần bạn cầu nguyện Chúa sẽ đến bên bạn bất cứ lúc nào.

 Giăng 15:11….”Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.”   Tham khảo [Giăng 8:36] và [Giăng 10:10 ] 8. Đức Chúa Trời  đã ban cho con người quyền tự do lựa chọn cho Adam và Eva ngay từ buổi sáng thế. Đức Chúa Trời không thích một sự vâng phục cưỡng ép , sẽ không có bất cứ một sự cưỡng ép nào đối với chúng ta. Một người Cơ Đốc Nhân chân chính sẽ tự nhiên vâng phục Đức Chúa Trời, sẵn sàng hầu việc Đức Chúa Trời, và đi theo mọi sự dẫn dắt của Chúa Jesus. Vâng phục là bản tính ” tự nhiên ” của các Cơ Đốc Nhân chân chính. Cơ Đốc Nhân thực thụ sẽ mong muốn làm theo điều răn của Đức Chúa Trời, sẵn lòng làm hài lòng Đức Chúa Trời chứ không có bất kì một gánh nặng nào và đó là một điều thiết yếu.Thi thiên 40: 8… “Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi.”  [ Ga-la-ti 2:20 ] và [ Phi-líp 4:13 ]9. Bản chất của con người vốn là yếu đuối đến độ sứ đồ Phao-lô phải thốt lên rằng ” khốn nạn cho thân tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này”. Nhưng bạn cũng đừng lo lăng hay sợ hãi điều gì, vì Đức Chúa Trời biết mọi sự yếu đuối trong con người bạn nên Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta thông qua Đức Chúa Jesus.Nhờ đó mà chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng được tội lỗi giống như Chúa Jesus đã chiến thắng Satan vậyRô-ma 8: 4 …’hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh.” [1 Giăng 3:22 ] và [ Giăng 14:15  ] và  [ 1 Giăng 5: 3 ]
10. Có một điều chúng ta phải thực sự lưu ý chúng ta được cứu bởi ân điển chứ không phải bởi luật pháp. Có rất nhiều  tôn giáo lừa dối răng chúng ta được cứu bởi những việc tốt chúng ta làm và diều này thì hoàn toàn sai lầm.Các thánh đồ được cứu trong Kinh Thánh thì có bốn đặc điểm sau.

 • Vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời
 • Có đức tin vào Chiên Con
 • Rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời cho muôn dân
 • Sẵn sàng bước đi theo sự dẫn dắt của Chiên Con

11. Phép báp-têm là một thánh lễ vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mỗi Cơ Đốc Nhân. Điều đó đánh dấu mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ được lớn dần theo thời gian. Phép Báp-Têm giống như một cuộc hôn nhân vậy. Nếu hôn nhân mất đi tình yêu thì nó sẽ từ thiên đường trở thành địa ngục. Khi tình yêu biến mất, mái ấm của gia đình sẽ chị được gắn bó bởi những nghĩa vụ máy móc và ép buộc của luật hôn nhân gia đình. Cũng vậy, khi chúng ta không còn yêu mến Đấng Christ nữa, thì tôn giáo tồn tại trong anh ta chỉ như nhưng điều luật bắt buộc. Vậy thì chúng ta cung đừng cưỡng ép bản thân mình trong hôn nhân, hay là một mối quan hệ với Đấng Christ.

 • Ngụp mình xuống nước – Nghĩa là chết đi tội lỗi và chôn tội lỗi đi 
 • Nhô mình ra khỏi mặt –  nướcmột cuộc sống mới trong Đấng Christ
 • Tuyên xưng đức tin –  kết hôn với Đấng Christ cho đời đời

2 Cô-rinh-tô 11: 2…’Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ.”12. Sau khi chúng ta đã nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải tiếp tục duy trì mối quan hệ với Đấng Christ bằng việc liên tục cầu nguyện và học Kinh Thánh để giữ mối quan hệ luôn phát triển.Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh như là một bức thư tình mà Đấng Christ gửi cho chúng ta mỗi ngày,và càng đọc chúng ta càng thấy yêu Đấng Christ của chúng ta hơn.. và cứ thế mỗi ngày chúng ta cần cầu cầu nguyện , học lời Chúa thì con người của chúng ta sẽ Thánh Hóa qua mỗi ngày. Đấng Christ sẽ dần dần bước vào con người mỗi chúng ta. Và mối quạn hệ của chúng ta với Đấng Christ ngày một lớn mạnh. Đấng Christ sẽ che chở cho chúng ta ,bảo vệ chúng ta,sẽ chẳng bao giờ quên chúng ta, sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết cho chúng ta….Giăng 5:39 …”Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.”1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17…” cầu nguyện không thôi,’Cô-lô-se 2:6 …”Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy;’I Cô-rinh-tô 15:31…”Hỡi anh em, tôi chết hằng ngày’         Tham khảo thêm tình yêu của Đức Chúa Jesus dành cho chúng ta [ Thi thiên 55:22 , Ma-thi-ơ 28:20 , Hê-bơ-rơ 13: 5 ] và [Thi thiên 41 : 3 , Ê-sai 41:10] và  [ Ma-thi-ơ 6: 25-34 ]

Trả lời

.
.
.