1000 năm bình an và sự trị vì của Đấng Christ

Có một sự nhầm lẫn lớn trong việc giải thích lời tiên tri ” 1000 năm bình an” của tổ chức tôn giáo trên thế giới ngày nay liên quan đến – thời kỳ mà các thánh đồ của Đức Chúa Trời sẽ trị vì cùng với Đấng Christ. Sự nhầm lẫn chính là về ĐỊA ĐIỂM mà 1000 năm bình an này sẽ xảy ra.Hầu hết các tổ chức tôn giáo thường giảng dạy rằng 1000 năm bình an sẽ diễn ra trên trái đất này . Ai muốn thế giới tin rằng một thời kỳ ‘hòa bình và an toàn’ đang đến trên trái đất ??? – Đó chính là nhà thờ Công giáo La Mã và những hội thánh tin lành ( con gái bội đạo của người mẹ tà dâm Công Giáo). Chúng ta hãy cùng xem Kinh Thánh để hiểu thật rõ sự kiện này !!

Ngày tận thế đến như kẻ cắp

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 3 ….”Khi người ta sẽ nói rằng: Bình-hòa và yên-ổn, thì tai-họa thình-lình vụt đến, như sự đau-đớn xảy đến cho người đàn-bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.”

Tai họa sẽ thình lình vụt đến – Hãy lưu ý những lời đó, sự hủy diệt đột ngột đang đến với tất cả những ai bị lừa dối bởi kế hoạch ‘hòa bình giả tạo’ của Giáo hội Công giáo La Mã và hội thánh tin lành là con gái bội đạo của cô ta. Nhưng chúng ta hãy nhanh chóng đặt câu hỏi – NẾU hàng ngàn năm trị vì của Đấng Christ trên trái đất, thì chúng ta sẽ trị vì thế giới nào? Và chúng ta sẽ thống trị những người nào? Kinh Thánh sẽ cho chúng ta biết rõ ràng về những gì sẽ xảy ra cho thế giới này và cho kẻ ác khi Chúa Giê-su trở lại:

Lu-ca 17: 26-30 … ” Khi Con Người trở lại, thì cũng tương tự như thời Nô-ê.Người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến khi Nô-ê vào tàu. Rồi nước lụt tràn đến tiêu diệt hết. Lúc ấy cũng giống như trong thời Lót. Người ta ăn, uống, mua, bán, trồng trọt, xây cất. Rồi đến ngày Lót rời Xô-đôm thì lửa và diêm sinh mưa xuống từ trời,đốt cháy tiêu hết. Ngày Con Người đến cũng như thế.

Khải Huyền 19: 11-21 … “Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín Và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời, mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn.  Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với Đấng cỡi ngựa, và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng Đấng cỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê.

Giê-rê-mi 4: 23-26 … ” Tôi xem đất: Nầy, là vô-hình và trống-không; xem các từng trời: thì không có sự sáng.Tôi xem các núi, thấy đều rúng-động; mọi gò đều lung-lay. Tôi xem: Chẳng còn một người, hết thảy chim trời đều trốn-tránh.Tôi xem thấy ruộng tốt đã trở nên đồng vắng, hết thảy các thành đều bị hủy-phá trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi cơn nóng giận của Ngài.”

Facebook Comments Box

Trả lời

.
.
.