Ngày Sa-bát là Thứ Bảy hay Chủ Nhật?

Trong Kinh Thánh ghi chép rõ ràng Thứ Bảy là ngày ngày Sa-bát hàng tuần. Tuy nhiên ngày nay đại đa số các Cơ Đốc Nhân lại đi thờ phượng vào ngày Chủ Nhật ( Sunday).

Các sứ đồ giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy

Chúa Giê-su và các sứ đồ đều thờ phượng Đức Chúa Trời vào ngày Thứ Bảy

“Theo thói quen, Phao-lô vào hội đường. Trong ba ngày Sa-bát, ông giảng luận Thánh Kinh” Công Vụ 17:2

Hễ đến ngày Sa-bát, thì Phao-lô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giu-đa và người Gờ-réc.:” Công Vụ 18:4

Dân Gờ-réc là dân ngoại trong thời kì các sứ đồ còn phải giữ ngày Sa-bát. Không chỉ riêng người Giu-đa.

Ai đã thay đổi ngày Sa-bát từ Thứ Bảy sang Chủ Nhật

Sau cái chết của các sứ đồ ban đầu, các tổ chức AntiChirst bắt đầu tán phá Cơ đốc giáo. Trong thế kỷ thứ hai, Ignatius, Justin Martyr, Irenaeus và Clement of Alexandria đã tấn công việc tuân giữ ngày Sabát. Tertullian tiếp theo vào thế kỷ thứ ba….

Năm 325, Tại Công đồng Nicaea I, Hoàng đế La Mã Constantine và Giáo hội Công giáo đã thay ngày Thứ Bảy ngày Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi. 

Năm 365. tại Công đồng Laodicea vào khoảng, Giáo hội Công giáo đã kết án nghỉ làm vào ngày Sabát thứ bảy là bất hợp pháp.

Chỉ còn lại một phần nhỏ Cơ Đốc Nhân trung tín giữ ngày Sa-bát, còn đại đa số là đã thờ phượng vào ngày Chủ nhật.

Giáo hội Công giáo phá hủy ngày Sa-bát

Chúa Giê-su hay các sứ đồ không đổi ngày Sa-bát từ Thứ Bảy sang Chủ Nhật mà là do chính những Giám Mục Công Giáo đã thay đổi Ngày Sa-bát. Đến mức Công Giáo phải thừa nhận rằng chính họ là người thay đổi ngày thờ phượng Chúa. Chúng ta cùng xem vài bài phát biểu của những người Công Giáo:

“Các tiến sĩ thánh thiện của Giáo hội đã ra sắc lệnh rằng mọi vinh quang của ngày Sabát của người Do Thái đều được chuyển giao cho ngày đó [Chúa nhật]. Do đó, chúng ta hãy giữ Ngày của Chúa như người xưa đã được truyền lệnh phải giữ ngày Sa-bát”

-Robert Cox trích dẫn trong  Luật Sa-bát và Nhiệm vụ ngày Sa-bát, 1853, trang 284).

“Thánh Caesarius thành Arles cũng đã củng cố lời dạy này vào thế kỷ thứ sáu. Những người này giao việc thay đổi ngày Sa-bát vào tay các giáo sĩ của hội thánh (các quan chức hội thánh thời hậu sứ đồ).”

– Trích Bách khoa toàn thư Công giáo

“Mặt khác, Giáo hội sau khi thay đổi ngày nghỉ từ ngày Sa-bát của người Do Thái, hay ngày thứ bảy trong tuần, sang ngày đầu tiên, đã lập Điều răn thứ ba. [chúng tôi coi đó là ngày thứ tư] coi Chúa nhật là ngày được thánh hóa là Ngày của Chúa.”

-Trích Bách khoa toàn thư Công giáo

“Giáo hội đã thay đổi việc giữ ngày Sa-bát thành Chúa nhật theo thẩm quyền thiêng liêng, không thể sai lầm được ban cho Người sáng lập, Chúa Giêsu Kitô. Người Tin lành, cho rằng Kinh thánh là hướng dẫn đức tin duy nhất, không có lý do gì để tuân theo ngày Chủ nhật. Trong vấn đề này, người Cơ Đốc Phục Lâm là người Tin lành kiên định duy nhất.”

– Trích Bản tin Vũ trụ Công giáo (năm 1942)

“Tất cả chúng tôi đều tin vào nhiều điều liên quan đến tôn giáo mà chúng tôi không tìm thấy trong Kinh thánh. Chẳng hạn, không có chỗ nào trong Kinh thánh cho chúng ta thấy rằng Chúa Kitô hoặc các Tông đồ đã ra lệnh thay đổi ngày Sabát từ thứ Bảy sang Chủ nhật. Chúng ta có điều răn của Đức Chúa Trời ban cho Môi-se là giữ ngày Sa-bát thánh, tức là ngày thứ 7 trong tuần, thứ Bảy. Ngày nay hầu hết các Kitô hữu giữ ngày Chúa nhật vì nó đã được Giáo hội tiết lộ cho chúng ta bên ngoài Kinh thánh”.

Trích Người Công giáo Virginia (năm 1947)

“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” rơ 13:8

Ngày Sa-bát không phải do Chúa Giê-su Christ hay các sứ đồ đổi thành Chủ nhật, mà đúng hơn là do những người Công Giáo tự ý phá hoại các nguyên tắc trong Kinh thánh.

Nguồn gốc của việc thờ phượng Chúa Nhật: thờ mặt trời

Constantine là vị hoàng đế La Mã đầu tiên được cải đạo sang“Cơ đốc giáo”. Mặc dù ông đã ngăn chặn phần lớn cuộc đàn áp các Cơ Đốc nhân, nhưng việc ông đã đưa việc ông ta đưa những tà thuyết vào Cơ Đốc Giáo nhiều hơn bất cứ ai.

Constantine chắc chắn là một người thờ Thần Mặt Trời, và khải hoàn môn của ông, được xây dựng sau khi ông ‘cải đạo’, minh chứng cho thần Mặt trời, hay ‘mặt trời bất bại’. …

Constantine không bao giờ từ bỏ việc thờ mặt trời và giữ mặt trời trên đồng tiền của mình. Ông ấy biến ngày Chủ nhật thành ngày nghỉ ngơi, đóng cửa các tòa án và cấm mọi công việc ngoại trừ lao động nông nghiệp”

– A History of Christian, 1976, trang 67-68.

Vì vậy, Constantine là một người tôn thờ mặt trời, đã ban hành sắc lệnh yêu cầu các Cơ Đốc Nhân nghỉ ngơi và thờ phượng vào Chủ nhật thay vì thứ Bảy. Nhờ có Constantine, những người theo đạo Cơ đốc đã tổ chức lễ kỷ niệm vào cùng ngày mà người Mithraic(tôn thờ mặt trời). Đây là một ví dụ rõ ràng về ảnh hưởng của ngoại giáo trong thực hành Kitô giáo.

Constantine là người theo đạo thần mặt trời (Mithraic) mục đích của ông ta chỉ là dựa vào Cơ Đốc Giáo để thống nhất La Mã mà thôi.

.
.
.