7 hội thánh trong sách Khải Huyền

Bảy hội thánh được miêu tả trong Khải Huyền của sứ đồ Giăng ở đảo Bát-mô chính là bảy hội thánh ở Tiểu Á ( Thổ Nhĩnh Kì ) thời bấy giờ. Nó không chỉ dành riêng hội thánh ở Tiểu Á mà  còn mang tầm quan trong đối với các Cơ Đốc Nhân xuyên … Đọc tiếp 7 hội thánh trong sách Khải Huyền